Pasfoto van drs. C.P.J.L. Vankan

drs. C.P.J.L. Vankan

Persoonlijke gegevens
Partij:AB (Algemeen Belang)
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:14 043
Mobiel nummer:06 - 51 80 87 83
E-mailadres:c.vankan@valkenburg.nl

Taken

 • Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en Waterstaat
 • Openbaar Vervoer/Mobiliteit/Parkeerbeleid
 • Openbare Ruimte
 • Natuur en Landschap
 • Vergunningen WABO
 • Gemeentelijke Eigendommen
 • Facilities/ICT
 • Groeves
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties

 • Stafadviseur bij de afdeling Historisch Goud van de gemeente Heerlen (bezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Buitengoed Geul en Maas (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Wonen en Ruimte Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Natuur en Landschap Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Monumentencommissie (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijk Overleg Afvalwater Maas en Mergelland (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Mobiliteitsberaad Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Regiotrekkers Overleg Water Limburg (BROL) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Kern Overleg Limburg (onbezoldigd)
 • Lid VNG-commissie Wonen, Ruimte en Mobiliteit (onbezoldigd)
 • Lid VNG-Taskforce Wonen-Zorg (onbezoldigd)
 • Voorzitter Krimp-Overleg van VNG-commissie Wonen, Ruimte en Mobiliteit (onbezoldigd)
 • Bestuurlijk trekker Arbeidsmigranten namens VNG (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Vereniging Limburgse Gemeenten (onbezoldigd)