Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Waterleidingen

Klik hier voor actuele storingen en werkzaamheden van WML

Gas en Stroom

Klik hier voor storingen of werkzaamheden in uw buurt

Vooraankondiging werkzaamheden Koningswinkelstraat

Vanaf 24 mei 2021 wordt gestart met het vervangen van water- en gasleidingen in een deel van Broekhem-Zuid. Een planning per straat volgt op deze pagina zodra dit bekend is. Bewoners worden via een brief geïnformeerd over alles rondom de werkzaamheden in de eigen straat. Tot de werkzaamheden zijn afgerond kunt u mogelijk verkeershinder ervaren. 

Informatie over werkzaamheden door WML vindt u hier