Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Vernieuwing gas- en waterleidingen

Vanaf maandag 11 mei 2020 vinden er werkzaamheden plaats op het traject Houthemerweg (start ter hoogte van oprit A79) richting Vroenhof en St. Gerlach. In opdracht van Enexis en WML worden daar de gas- en waterleidingen vernieuwd.

Er wordt telkens aan één van de weghelften gewerkt. Het verkeer ter hoogte van het werkvak wordt met een stoplicht geregeld. Zodra de werkzaamheden binnen de bebouwde kom plaatsvinden worden omwonenden waar nodig met een brief op de hoogte gebracht. De werkzaamheden zullen naar verwachting einde 2020 worden afgerond, onder voorbehoud van weers- en ondergrondse omstandigheden.

U kunt enige overlast ervaren als gevolg van de werkzaamheden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Indien u aanvullend informatie wenst kunt u contact opnemen met de aannemer van dit project:

Visser & Smit Hanab (VSH)

Projectuitvoerder Ferdi Dings, bereikbaar tussen 8:00 en 16:00 uur op werkdagen via telefoonnummer. 06-83869710.

Een overzicht van werkzaamheden aan kabels en leidingen in de gemeente is te bekijken via deze plattegrond.