Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Waterleidingen

Klik hier voor actuele storingen en werkzaamheden van WML

Gas en Stroom

Klik hier voor storingen of werkzaamheden in uw buurt

Onderhoudswerkzaamheden Strabeek

Enexis en WML gaan werkzaamheden uitvoeren aan verschillende water- en gasleidingen in Strabeek:

  • Van maandag 21 augustus t/m vrijdag 29 september – Strabeek 51 t/m 21
  • Van maandag 2 oktober t/m vrijdag 10 november – Strabeek 42 t/m Sint Gerlach 2 in Valkenburg

De weg van Sint Gerlach tot de rotonde Strabeek wordt afgesloten en het verkeer wordt middels verkeersborden omgeleid.

Omleiding

Een team verkeerskundige en civieltechnische ambtenaren heeft bekeken welke alternatieve verkeersroutes mogelijk zijn. We houden daarbij vooral rekening met de veiligheid van de werknemers in het werkvak. Daarnaast is duidelijkheid over een omleiding gedurende een langere periode belangrijk. Dus ook als er niet wordt gewerkt, blijft de weg dicht om te voorkomen dat er verwarring ontstaat over de vraag of het verkeer wel of niet door kan.

Bij de alternatieve routes is ook de optie meegenomen om een omleiding in te stellen via In de Schreub. Deze straat is helaas alleen geschikt voor landbouwverkeer en fietsers en wandelaars. Het is hier te smal om de weg in twee richtingen te kunnen gebruiken. De buurtbus heeft, bij uitzondering, wel toegang tot deze straat gekregen omdat dit het enige busvervoer in Houthem is en de bus volgens een tijdschema rijdt.

Vervolg

Wij zijn blijvend in gesprek met de aannemer over de vordering van de werkzaamheden. Zodra het mogelijk is om de afsluiting (aan een zijde) op te heffen wordt hier direct werk van gemaakt. Vanwege het oogstseizoen en de beperkte omleidingsmogelijkheden mogen tractoren in het weekend wel gebruik maken van het werkvak.

Momenteel wordt ook glasvezel aangelegd in Vroenhof. Deze werkzaamheden komen ook dit jaar nog door Strabeek. Hiervoor hoeft de weg niet te worden afgesloten.

Wij hopen op uw begrip. De reconstructie van de weg tussen Strabeek en Meerssen start medio 2024. Ook deze toekomstige werkzaamheden hebben een grote impact op de doorgang. Hiervoor zal de aannemer een fasering- en bereikbaarheidsplan opstellen.  We informeren u tijdig over deze werkzaamheden en de omleidingen als gevolg van de reconstructie.

Vervangen gasleiding Meesweg

In opdracht van Enexis vervangt A. Hak Zuid vanaf 2 oktober de gasleiding op de Meesweg in Berg en Terblijt. Ter hoogte van het tracé Meesweg 30 t/m 8 wordt de rijbaan geheel afgesloten voor verkeer.

Binnen de planning geldt een dagelijkse starttijd van 07:30 uur en een eindtijd van 16:15 uur.

Week 40 t/m week 44 in 2023 → oranje tracé Meesweg 30 t/m 8 (wegafsluiting)
Week 45 t/m week 47 in 2023 → rode tracé Meesweg 8 t/m 2 (wegafsluiting)
Week 48 t/m 51 in 2023 → blauwe tracé Meesweg 2 t/m Vinkenweg 29 (mogelijke overloop naar 2024)

Werkzaamheden leidingen Hoogbeek en Schoonbronstraat

In opdracht van Enexis en WML gaat Visser & Smit Hanab vanaf week 43 werkzaamheden aan leidingen in Hoogbeek en Schoonbronstraat uitvoeren. Dit gebeurt in 2 fases:

1e fase

  • Hoogbeek (hoek Vinkenbergstraat) naar Hoogbeek 12 (gas- en waterleiding)
  • Hoogbeek 55 t/m Hoogbeek 5 (gasleiding)

2e fase

  • Schoonbronstraat even zijde (gasleiding)
  • Schoonbronstraat oneven zijde (gas- en waterleiding)

De betreffende straat is tijdens die periode afgesloten en doorgaand verkeer wordt omgeleid.