Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Waterleidingen

Klik hier voor actuele storingen en werkzaamheden van WML (Deze link gaat naar een externe website)

Gas en Stroom

Klik hier voor storingen of werkzaamheden in uw buurt (Deze link gaat naar een externe website)

Lindenstraat

Maandag 27 mei start Delta fiber met de aanleg van glasvezel in de Lindestraat. Ze beginnen vanaf de Muntweg richting de Kleine Heideweg. Vervolgens worden de werkzaamheden doorgevoerd vanaf de Lindenstraat tot aan de Rijksweg.

Lindenstraat Noord

In opdracht van Enexis en WML, gaat HVGinfra starten met de aanleg van een nieuwe gasleiding. Week 19 starten de werkzaamheden aan de rotonde van de Lindenstraat richting de Rijksweg. Het project omvat de Lindenstraat Noord, het passeren van de Rijksweg, deel van de Slakweg en Koeweg. De werkzaamheden zijn in verschillende fases verdeeld en duren naar verwachting 14 weken. De weg wordt gedurende deze periode volledig afgesloten voor verkeer tussen 07:00 en 18:00 uur, van maandag t/m vrijdag.

De Lindenstraat wordt vanaf de rotonde Kleine Heideweg tot aan de Rijksweg afgesloten.
De Rijksweg blijft open voor verkeer. Tijdens het passeren van de Rijksweg richting Koeweg, wordt het verkeer geleid.

Lindenstraat Zuid

Op 26 april wordt de Lindenstraat afgesloten voor verkeer, ter hoogte van nummer 29 richting de herberg en nummer 60 richting Muntweg, wegens een geplande boring. Het gedeelte tussen de Oeverweg en kruising Lindenstraat richting Kleine Heideweg is afgesloten voor verkeer. De aanrij route is open vanaf de Gasthuisstraat richting Lindenstraat 40. De Muntweg en Oeverweg zijn ook van deze zijde bereikbaar.

Koningswinkelstraat

Firma HAK legt namens Enexis in week 16, 17 en 18 een kabel in Koningswinkelstraat. De weg blijft bereikbaar met mogelijk kleine overlast. Verwachte afronding van het werk is aan het einde van week 18, afhankelijk van het weer en het verloop van de werkzaamheden.

Oosterweg / Burgemeester Henssingel

In week 21, 22 en 23 zal firma HAK namens Enexis elektrakabels trekken langs de Oosterweg en Burgemeester Henssingel. Dit betekent dat nieuwe elektrakabels worden geïnstalleerd of bestaande kabels worden vervangen. Dit proces kan enige overlast veroorzaken aangezien er overdag een rijbaan wordt afgesloten. Verkeersregelaars zijn aanwezig om de verkeersstroom de bevorderen.

Relining

Aannemer Smet-Tunnelling NV renoveert het riool op een duurzame wijze. Door het toepassen van de zogenoemde kousmethode (relining) hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor (verkeers-)hinder tot een minimum beperkt blijft. Als volgende locatie op de planning staat de Plenkertstraat.

Emmalaan & Koninginneweg

Vanaf dinsdag 5 maart start BAM Infra Energie & Water met werkzaamheden aan de Emmalaan en Koninginneweg in Valkenburg. De gasleiding wordt vervangen en dit wordt in 3 fases gerealiseerd, gedurende 1,5 tot 2 weken. Binnen de planning geldt een dagelijkse starttijd van 07:30 uur en een eindtijd van 16:15 uur, waarbij de weg is afgesloten voor verkeer.

Lindenstraat Berg & Terblijt

Medio week 11 start HVGinfra, in opdracht van Enexis, met het vervangen van oude gasleidingen, aan de Lindenstraat 29 richting de kruising met de Muntweg. Van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00 uur wordt de straat volledig afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting 14 weken.

Strabeek

De reconstructie van de weg tussen Strabeek en Meerssen start medio 2024. Ook deze toekomstige werkzaamheden hebben een grote impact op de doorgang. Hiervoor zal de aannemer een fasering- en bereikbaarheidsplan opstellen. We informeren u tijdig over deze werkzaamheden en de omleidingen als gevolg van de reconstructie.

Meesweg

In opdracht van Enexis vervangt A. Hak Zuid de gasleiding op de Meesweg in Berg en Terblijt. Ter hoogte van het tracé Meesweg 30 t/m 8 wordt de rijbaan geheel afgesloten voor verkeer.

Binnen de planning geldt een dagelijkse starttijd van 07:30 uur en een eindtijd van 16:15 uur.

  • Week 11 en 12: werkzaamheden provinciale weg
  • Week 13, 14 en 15: werkzaamheden Vinkenweg
  • Week 16 en 17: werkzaamheden Rijksweg, nummer 154 t/m 162

De planning is afhankelijk van verschillende omstandigheden, wat kan leiden tot een mogelijke vervroeging of vertraging.

Hoogbeek en Schoonbronstraat

In opdracht van Enexis en WML gaat Visser & Smit Hanab vanaf week 43 werkzaamheden aan leidingen in Hoogbeek en Schoonbronstraat uitvoeren. Dit gebeurt in 2 fases:

1e fase

  • Hoogbeek (hoek Vinkenbergstraat) naar Hoogbeek 12 (gas- en waterleiding)
  • Hoogbeek 55 t/m Hoogbeek 5 (gasleiding)

2e fase

  • Schoonbronstraat even zijde (gasleiding)
  • Schoonbronstraat oneven zijde (gas- en waterleiding)

De betreffende straat is tijdens die periode afgesloten en doorgaand verkeer wordt omgeleid.