Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Waterleidingen

Klik hier voor actuele storingen en werkzaamheden van WML

Gas en Stroom

Klik hier voor storingen of werkzaamheden in uw buurt

Werkzaamheden Sibbergrubbe

Op dinsdag 6 juli 2021 werkt Enexis tussen 8:00 uur en 14:00 uur aan de Sibbergrubbe. Zij verhelpen er een storing van de openbare verlichting. Om een veilige situatie te behouden wordt de weg tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Automobilisten worden met behulp van borden omgeleid via de Daalhemerweg. Voor fietsers en wandelaars blijft de Sibbergrubbe toegankelijk. Zodra de storing verholpen is zal de weg meteen weer toegankelijk zijn.

Omwonenden die tijdens de werkzaamheden op 6 juli een poosje afgesloten zullen worden van het elektriciteitsnet ontvangen hierover apart bericht per brief.

Vooraankondiging werkzaamheden Koningswinkelstraat

Vanaf 24 mei 2021 wordt gestart met het vervangen van water- en gasleidingen in een deel van Broekhem-Zuid. Een planning per straat volgt op deze pagina zodra dit bekend is. Bewoners worden via een brief geïnformeerd over alles rondom de werkzaamheden in de eigen straat. Tot de werkzaamheden zijn afgerond kunt u mogelijk verkeershinder ervaren. 

Informatie over werkzaamheden door WML vindt u hier