Werkzaamheden aan kabels en leidingen

Waterleidingen

Klik hier voor actuele storingen en werkzaamheden van WML

Gas en Stroom

Klik hier voor storingen of werkzaamheden in uw buurt

Onderhoudswerkzaamheden Emmaberg

In week 14 wordt gestart met de graafwerkzaamheden voor het vervangen van de hoofdleiding gas aan de Emmaberg. Namens Enexis voert aannemer J Daniёls BV uit Voerendaal dit onderhoud aan het ondergronds netwerk van kabels en leidingen uit.

De exacte duur wordt bepaald door de aard en omvang van de werkzaamheden.
Tijdens de werkzaamheden is de inrit naar de parkeerplaats moeilijk of niet bereikbaar. Het is mogelijk dat hierdoor op enig moment ongemak ontstaat, er wordt geprobeerd dit tot een minimum te beperken. U wordt vriendelijk verzocht hier geen auto’s en dergelijke te plaatsen, om ervoor te zorgen dat de werknemers hun werkzaamheden in het trottoir kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust tijdens kantooruren tussen 8:00 en 16:00 uur telefonisch contact op met de heer M. Spirk via telefoonnummer 06 - 21 91 01 32.

Onderhoudswerkzaamheden Krekelbos, Kerkeveld en Vinkenbergstraat

Enexis en Waterleiding Maatschappij Limburg brengen stroom, gas en water bij u in huis. Dit doen ze via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden zij hun netwerk goed. Om deze reden gaan beide partijen binnenkort het bestaande water- en gasleidingnet in uw straat/wijk vervangen. Visser & Smit Hanab is de contractpartij die deze werkzaamheden gaat uitvoeren.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Fase 1: De werkzaamheden in de straat Krekelbos - Kerkeveld zijn voorlopig gepland vanaf maandag 17 april 2023.

Fase 2: De werkzaamheden in de Vinkenbergstraat zijn voorlopig gepland vanaf maandag 22 mei 2023.

Aard van de werkzaamheden:

De oude stalen hoofdleidingen water en/of gas worden vervangen door een PVC hoofdleiding. De huisaansluiting gas/water van uw woning-/pand zal aangesloten worden op deze nieuwe hoofdleiding. Bij deze werkzaamheden dient u er rekening mee te houden dat de gas-en/of waterlevering enige tijd wordt onderbroken. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht van onze monteur ter plaatse. Het is tevens mogelijk dat uw gas- en/of wateraansluiting in zijn geheel vervangen zal worden. Ook in dit geval wordt er een aparte afspraak met u ingepland.

Verkeersmaatregelen

Fase 1: Bij de werkzaamheden is uit veiligheidsoverweging gekozen om een gedeelte van de Krekelbos - Kerkeveld (Krekelbos 2A- Kerkeveld 3) af te sluiten voor doorgaand verkeer van 07:30 tot 16:15 uur. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute.

Fase 2: Bij de werkzaamheden in de Vinkenbergstraat is uit veiligheidsoverweging gekozen de werkzaamheden uit te voeren middels een halve-baan afzetting (inclusief verkeersregelaars).

Het station zal bereikbaar blijven. Uiterste best wordt gedaan om eventuele de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U heeft ten alle tijden toegang tot uw pand d.m.v. aangebrachte loopschotten en/of stalen rijplaten.

Volgorde van werkzaamheden

Het project Fase 1 heeft een beoogde doorlooptijd tot week 22, 2023.
Het project Fase 2 heeft een beoogde doorlooptijd tot week 28, 2023.
Het betreft hier een voorlopige planning. Gaandeweg de uitvoering kan de doorlooptijd en/of volgorde afwijken van bovenstaande data.

Belangrijk in het algemeen

De (graaf)werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd als er voertuigen voor, na of ter plaatse van het werkvak en-/of langs het trottoir geparkeerd staan. Daarom wordt u verzocht uw voertuig tijdig elders te plaatsen.

Hopende u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en dank voor uw medewerking en begrip. Heeft u nog vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met uitvoerder Patrick Jacobs via 06 - 17 14 24 23.