Heeft u hulp, zorg of financiële ondersteuning nodig voor u zelf of voor uw kind?

Geplaatst op donderdag 10 november 2022

Heeft u hulp, zorg of financiële ondersteuning nodig voor u zelf of voor uw kind? U kunt dan bij de gemeente terecht. De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt daarvoor samen met het team Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. U kunt bellen, mailen, of het lokaal sociaal team van Valkenburg aan de Geul bezoeken.

Wilt u graag iemand persoonlijk spreken?

Loop dan even binnen bij het lokaal sociaal team. In onze gemeente komen professionals van Trajekt, MEE en de gemeente bij elkaar. U kunt bij dit team terecht met vragen of voor advies of ondersteuning. Zij kunnen u hulpen bij zorg voor uzelf, voor ouderen in uw omgeving of de kinderen. Ook met vragen over opvoeden, werk, inkomen, schulden en eenzaamheid kunt u bij dit team terecht.

Bezoek het lokaal sociaal team

In de even weken op donderdag in Cascade in Vilt van 9:00 - 12:00 uur.
 

Liever bellen of mailen:

  • Team Wmo: Bel 14 043 (in het menu kiest u twee keer voor 1). U kunt ook een mail sturen naar wmo@maastricht.nl. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt de gemeente voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp, hulp bij begeleiding en dagbesteding, of opvang bij huiselijk geweld.
  • Jeugd: bel 14043 (in het menu kiest u 1 en daarna 4) of mail naar jeugd@maastricht.nl. Zijn er problemen in uw gezin? Of heeft uw kind hulp nodig? Bij het jeugdteam werken deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld verstandelijk beperkingen, psychische en opvoedproblemen.
  • Werk, inkomen, uitkering: bel 14 043 (kies 1 en daarna 3). Komt u moeilijk rond of kunt u geen werk vinden? De gemeente kan u hierbij helpen.

Meer nieuws