Onderzoek nodig voor opschonen vijver Halderpark

Geplaatst op dinsdag 8 november 2022

De vijver in het Halderpark in Valkenburg wordt opgeschoond. Voordat de gemeente hiermee kan beginnen, zullen er eerst ter plekke diverse onderzoeken gedaan moeten worden. Enerzijds is het vanuit de Wet Natuurbescherming bijvoorbeeld verplicht om onderzoek te doen naar de aanwezige beschermde fauna in de vijvers. Anderzijds is het vanuit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit een plicht om het vrijkomende slib te onderzoeken op mogelijke verontreinigingen. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen de plannen voor het opschonen gemaakt worden. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden hiervoor in het najaar van 2023 van start gaan.

Meer nieuws