Natuurontwikkeling Ingendael: wandelt u mee?

Geplaatst op maandag 24 oktober 2022

In het Ingendael wordt het natuurnetwerk de komende jaren versterkt. Ook worden er maatregelen getroffen om de recreatieve druk in dit Natura2000 gebied te verminderen en te spreiden. Daarom wordt onder andere een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd en wordt bos aangeplant op het voormalige sportveld. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is nu aangevraagd.

De gemeente wilt de maatregelen waarvoor de vergunning is aangevraagd graag toelichten. Dit gebeurt tijdens een wandeling door het Ingendael op zaterdag 12 november om 10:00 uur. We verzamelen bij het begin van de vlonder kruising ijsvogelpad- klaterstraat. Tijdens de wandeling zullen medewerkers van het Limburgs landschap en de gemeente vertellen welke maatregelen worden getroffen in dit natuurgebied.

Wilt u deelnemen aan de wandeling? Meld u zich dan hiervoor aan via t.sijstermans@valkenburg.nl.

Helpt u mee opruimen?

Op vrijdagochtend 18 november gaan we van 9:30 tot 12:00 uur aan de slag met een opruimactie het Ingendael. Zaken die niet in een natuurgebied thuis horen worden verzameld, gesorteerd en afgevoerd. Zo worden de achtergebleven spullen uit de oude volkstuinen verzameld en gesorteerd. Daarnaast wordt de oude afrastering die om de oude sportvelden staat verwijderd. Voor deze opruimactie kan iedereen zich aanmelden. Het maximale aantal deelnemers is 25. Het verzamelpunt is bij de ingang van de oude volkstuinen op de Klaterstraat. Denk aan geschikte schoenen en werkkleding.


Aanmelden kan vóór 13 november via t.sijstermans@valkenburg.nl.

Ingendael maatregelenkaarten:

Maatregelenkaart (PDF, 2.1 MB)

Maatregelenkaart IJsvogelpad (PDF, 126.4 kB)

Verkeersbesluit (PDF, 693.0 kB)

Meer nieuws