Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Geplaatst op maandag 24 oktober 2022

Ondernemers die door het hoogwater van vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. 

De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen tot en met 5 december 2022. De regeling geldt voor omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het Rijk heeft aan de Provincie Limburg een specifieke uitkering van 24 miljoen euro toegekend om deze tegemoetkoming te kunnen realiseren.

Voor materiële schade heeft het kabinet in het najaar van 2021 de Wet tegemoetkoming schade bij rampen ingezet. Deze wet voorziet echter niet in de omzetschade die ondernemers door het hoogwater hebben opgelopen. Samen met de verschillende Limburgse belangenorganisaties en de getroffen gemeentes heeft de Provincie bij het Rijk aangedrongen op een regeling waarmee het omzetverlies van zwaar getroffen ondernemers gedeeltelijk gecompenseerd wordt.

Praktische informatie

De officiële naam van de regeling is ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant'.

Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) is beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.

Lees meer over de regeling op  www.limburg.nl 
 

Meer nieuws