Uitkomsten Veiligheidsmonitor 2021

Geplaatst op vrijdag 30 september 2022

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2021 heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul voor de eerste keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor.

Leefbaarheid woonomgeving

Inwoners van Valkenburg aan de Geul zijn positiever over het functioneren van de gemeente en over de zichtbaarheid van gemeentelijke handhavers in vergelijking tot andere gemeenten in het Heuvelland. Over de fysieke voorzieningen, met name speelplekken voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren, zijn inwoners van Valkenburg aan de Geul minder positief.

Overlast in de buurt

Te hard rijden, parkeerproblemen en hondenpoep zijn de grootste veroorzakers van overlast in Valkenburg aan de Geul. De algehele overlast (fysieke verloedering, sociale overlast, verkeersproblemen en milieuproblemen) is in Valkenburg aan de Geul vergelijkbaar met andere Heuvellandgemeenten. Overlast van hondenpoep komt wel minder vaak voor dan in andere Heuvellandgemeenten. Bijna één op de vijf inwoners van Valkenburg aan de Geul (18%) ervaart veel overlast van de totale fysieke verloedering in hun buurt. Dit is lager dan gemiddeld in Zuid-Limburg (29%) en in Nederland (22%). Acht procent van de inwoners ervaart veel sociale overlast. Dit percentage ligt ook aanzienlijk lager dan gemiddeld in Zuid-Limburg en het landelijk gemiddelde (12%). Wel ervaren inwoners van Valkenburg aan de Geul meer verkeersoverlast dan gemiddeld in Nederland (37% tegenover 31%).

Veiligheidsbeleving

Valkenburg aan de Geul scoort op alle vormen van veiligheidsbeleving vergelijkbaar met andere Heuvellandgemeenten. De volgende vormen van veiligheidsbeleving worden positiever beleefd dan in vergelijking met de regio Zuid-Limburg en Nederland: gevoel van (on)veiligheid, criminaliteit en discriminatie. De algemene veiligheid wordt beoordeeld met een 7,7. In Zuid-Limburg is dit 7,3.

Slachtofferschap

Het aantal personen dat slachtoffer is geworden van traditionele criminaliteit ligt net als in de andere Heuvellandgemeenten met 13% lager dan in Zuid-Limburg en Nederland (17%). De aangiftebereidheid in Valkenburg aan de Geul is hoger dan gemiddeld in Heuvelland.

Preventie

Inwoners van Valkenburg aan de Geul vertonen meer preventief gedrag en nemen meer preventieve maatregelen om criminaliteit te voorkomen dan gemiddeld in Nederland.

Contact burgers en politie

Vier op de tien inwoners van Valkenburg aan de Geul zijn tevreden over het functioneren van de politie in de buurt (41%). Dit maakt dat de inwoners van de gemeente vaker tevreden zijn over de politie in hun buurt dan gemiddeld in Nederland (37%). Ook zijn de inwoners vaker tevreden over de zichtbaarheid van de politie in de woonbuurt en over het functioneren van de politie in het algemeen.

Bekijk de volledige Veiligheidsmonitor Valkenburg aan de Geul 2021 (PDF, 929.6 kB).

Meer nieuws