Eenzaamheid, zullen we dat sámen oppakken?

Geplaatst op donderdag 29 september 2022

Van donderdag 29 september t/m donderdag 6 oktober vindt de Week tegen Eenzaamheid 2022 plaats. Dit wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het actieprogramma is 20 maart 2018 gelanceerd en sindsdien doen gemeenten en landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Eenzaamheid, zullen we dat sámen oppakken?

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich vaak eenzaam. Dat gevoel zie je niet aan de buitenkant en de mate kan per persoon verschillen. Waar de een tegenslag of verdriet na verloop van tijd een plekje kan geven, wordt het voor de ander steeds lastiger om positief te blijven. Deze negatieve gedachten kunnen dan overgaan in gevoelens van eenzaamheid en dit kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Wat zijn de signalen van eenzaamheid en hoe kun je iemand helpen als je vermoedt dat die persoon zich eenzaam voelt?

Signalen van eenzaamheid

Er is geen checklist die je kunt afvinken om erachter te komen of iemand met eenzaamheidsgevoelens worstelt. Wel zijn er verschillende signalen die erop kunnen duiden dat iemand gevoelens van eenzaamheid ervaart.

  • Lichamelijke signalen | Iemand ziet er de laatste tijd slecht uit, zorgt niet goed voor zichzelf of praat steeds vaker over klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. Zo ken je die persoon helemaal niet.
  • Psychische signalen | Iemand praat steeds meer over gevoelens van zinloosheid, verdriet of boosheid. De vrolijke persoon die je kende, is niet of nauwelijks meer te herkennen.
  • Sociale signalen | Je ziet dat iemand steeds minder sociale contacten heeft en steun van vrienden of familie mist.
  • Gedragsmatige signalen | Het valt je op dat iemand zich steeds meer terugtrekt en mensen op afstand houdt. Of dat iemand de laatste tijd veel drinkt en steeds ongezonder gaat leven.

Deze signalen betekenen niet automatisch dat iemand zich eenzaam voelt. Maar het kan er wel op duiden. Vaak gaat er een ingrijpende, persoonlijke levensgebeurtenis aan vooraf. Bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, een scheiding, verhuizing naar een andere plaats, ziekte, werkloosheid, of financiële problemen. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Meldpunt Eenzaamheid Valkenburg aan de Geul

Meldpunt Eenzaamheid Valkenburg aan de Geul gaat eenzaamheid te lijf door mensen in de gemeente met allerlei verschillende organisaties bij elkaar te brengen. Daarnaast is het Meldpunt er op gericht om, samen met iemand die zich eenzaam voelt, de juiste zorg en hulp te vinden.

U kunt rechtstreeks een melding maken via 14 043, kies optie: Meldpunt Eenzaamheid tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Ook is het mogelijk om een mail te sturen naar beweegmakelaar@valkenburg.nl.

Meer nieuws