Informatieavond over het Boshommelproject

Geplaatst op vrijdag 17 juni 2022

Op de zuidelijke Geulhelling in de gemeente Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem is een project gestart om de biodiversiteit, vooral van insecten, te verbeteren door een ander beheer van graften, bermen en taluds. Dit project wordt op deskundige wijze begeleid door professor David Kleijn van de Wageningen Universiteit.

Veel bewoners en toeristen stelden vragen aan Stichting Natuurlijk Geuldal (SNG) over de geplaatste borden langs de veldwegen die dit project kenbaar maken en om die reden heeft SNG besloten om professor Kleijn uit te nodigen voor een lezing met beelden op dinsdag 28 juni in ’t Geboew, Warande 43 te Schin op Geul.

De gemeente Valkenburg aan de Geul ondersteunt dit project en dat is de reden waarom SNG u van harte uitnodigt om deze lezing bij te wonen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U kunt dit bericht doorgeven aan andere geïnteresseerden.
Beter bermbeheer kost in feite niet veel meer dan het huidig bermbeheer maar bevordert wel de kwaliteit van de natuurwaarden in de openbare ruimte en van de noodzakelijke ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden.

Meer nieuws