Financiële gevolgen watersnoodramp drukken stempel op Kadernota 2022

Geplaatst op vrijdag 17 juni 2022

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders geeft in de Kadernota 2022 invulling aan een deel van de speerpunten uit het coalitieakkoord “Valkenburg aan de Geul veert op”. Doordat er nog onzekerheid is over de financiële compensatie van de Rijksoverheid voor de schade en kosten als gevolg van de watersnoodramp houdt het college nog een slag om de arm met het maken van nieuwe plannen voor de komende jaren.

Rijkscompensatie watersnoodramp

De fysieke- en financiële afwikkeling van de watersnoodramp is nog niet afgerond. Door de omvang van de schade voor inwoners, ondernemers en de gemeente is het de verzekeraars en het rijk nog niet gelukt om de hoogte van de schadevergoeding voor onze gemeente vast te stellen. Het college heeft bovendien verzocht eerst de schades bij inwoners en ondernemers af te wikkelen alvorens de gemeentelijke schade te beoordelen.

Ondanks die onzekerheid kijkt wethouder Niels Dauven (Financiën) met vertrouwen naar de toekomst: “We zijn met de Rijksoverheid in gesprek over een tegemoetkoming in de kosten die wij hebben gemaakt als gevolg van de watersnoodramp in juli. Deze gesprekken zijn zeer constructief. Door die tegemoetkoming zal het financiële negatieve resultaat van vorig jaar verder geen consequenties hebben voor de toekomst van Valkenburg aan de Geul. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we net als voorgaande jaren ons huishoudboekje weer op orde krijgen.”

Negatief resultaat 2021 door watersnoodramp

De jaarrekening 2021 sluit met een negatief resultaat van bijna 3,8 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door de gevolgen van de watersnoodramp op de gemeentelijke financiën. Door de watersnoodramp is in 2021 een bedrag van ruim 6 miljoen euro extra uitgegeven. Dit jaar lopen die kosten nog steeds verder op. Als deze ramp niet had plaatsgevonden, dan was er voor 2021 sprake geweest van een voordelig resultaat van 2,3 miljoen euro.

Invloed prijsstijgingen op onderhoud

Op dit moment is er sprake van snel stijgende prijzen voor onder andere grondstoffen, materialen, brandstoffen, transportkosten en energie. Deze snelle en forse (prijs)stijgingen hebben met name consequenties voor het fysieke domein. Met de huidige marktprijzen kunnen minder onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd voor hetzelfde budget. Bijvoorbeeld minder asfaltonderhoud, maar er is ook minder mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen.

Besluitvorming door de raad

De Kadernota is de eerste stap naar de gemeentelijke begroting voor 2023. In de Kadernota doet het college inhoudelijke en financiële voorstellen aan de raad om zo de kaders voor het opstellen van de begroting vast te stellen. De gemeenteraad behandelt de Kadernota in een raadsvergadering op maandag 11 juli. De in de Kadernota vastgestelde voorstellen worden vervolgens opgenomen in de begroting voor volgend jaar. Begin november stelt de raad de begroting voor 2023 vast.

Meer nieuws