Resultaten case studies op hoogwaterlocatie Valkenburg

Geplaatst op vrijdag 13 mei 2022

Onderzoeksbureau Deltares heeft op verzoek van Waterschap Limburg en provincie Limburg onderzoek gedaan naar vier case studies in Limburg. Het zijn locaties die vorig jaar getroffen zijn door hoogwater, te weten: Geulmonding, Roermonding, Eygelshoven en Valkenburg. De locaties zijn gekozen op basis van de omstandigheden die er gespeeld hebben in juni en juli 2021.

Het doel van de case studies is te leren welke lokale omstandigheden een rol hebben gespeeld tijdens extreme neerslag met wateroverlast of overstroming tot gevolg. De rapportages zijn verder een eerste verkenning naar maatregelen die genomen kunnen worden bij (extreme) neerslag en hoogwater.

De casestudies maken onderdeel uit van een brede watersysteemanalyse voor Geul, Geleenbeek en Roer die Deltares momenteel uitvoert. Die analyse loopt tot eind 2022.

Bijlages

Meer nieuws