Plaatsing openbaar toilet Walramplein

Geplaatst op vrijdag 29 april 2022

In Valkenburg aan de Geul bestaat in de kern Valkenburg een mix van winkels en horeca waarvan zowel de inwoners als ook bezoekers veelvuldig gebruik maken. De gemeente wil het centrum voor alle bezoekers zo gastvrij mogelijk vormgeven. Bij dit gastvrije centrum hoort ook een openbare toiletvoorziening. In 2021 is hier dan ook positief over besloten en op 11 mei aanstaande zal het openbare toilet geplaatst op het Walramplein. Hieraan voorafgaand zullen al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze starten op 2 mei.

Van tijdelijk naar definitief

Met name tijdens de coronasluitingen van winkels en horeca werd de vraag naar een openbare toiletvoorziening groter. Om dit probleem voor de korte termijn op te lossen werd er een tijdelijke voorziening geplaatst op het Theodoor Dorrenplein. Als vervolg hierop is in het coalitieakkoord “Focus 2021-2022” het speerpunt “realisatie van een openbaar toilet” in het centrum van Valkenburg opgenomen. Het uitgangspunt in dit coalitieakkoord was dat het toilet esthetisch verantwoord wordt ingepast in de openbare ruimte.

Een automatische toiletunit

Door de uiteenlopende doelgroepen en tijdstippen waarop een openbaar toilet gebruikt wordt is het van belang dat bezoekers 24/7 kunnen beschikken over een openbaar toegankelijk, schoon en hygiënisch toilet. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is er gekozen voor een toiletunit die volledig geautomatiseerd het toilet reinigt. Het automatisch systeem spoelt na ieder gebruik de closetpot, vloer en andere onderdelen die vervuild raken. Hierdoor kan na ieder gebruik weer een fris en schoon toilet voor de volgende gebruiker gegarandeerd worden. Tussenkomst van personeel is niet noodzakelijk en hiermee worden structurele personeelskosten voorkomen.

Locatie

Op basis van de verschillende doelgroepen die naar verwachting de toiletvoorziening gaan gebruiken wordt de toiletvoorziening geplaatst op het Walramplein. Er is gekozen voor een plek tussen de bomen, nabij de fietsenstalling en de winkelwagens. De unit past mooi in de vormgeving van het plein. In de avonduren zal de unit verlicht zijn zodat deze voor de bezoekers goed zichtbaar is.

Door de centrale ligging is deze locatie snel te bereiken vanuit het gehele centrum voor zowel winkelend publiek als horeca bezoekers. Het openbare toilet zal tevens vermeld worden op de toeristische bewegwijzering in het centrum. Het toilet valt binnen het bereik van de reeds aanwezige camerabewaking zodat er dus op afstand toezicht kan worden gehouden op de openbare orde rondom de toiletvoorziening.

Meer nieuws