Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021

Geplaatst op donderdag 28 april 2022

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt de ondersteuning van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Gemeenten voeren sinds 1 januari 2015 ook individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en de hervorming van de hulp bij het huishouden uit.

Ervaringen van u als cliënt

Om te onderzoeken hoe u de Wmo heeft ervaren, is een korte vragenlijst samengesteld voor cliënten van de Wmo. U krijgt hierover een brief met bijgevoegd de vragenlijst. Daarin vragen we naar uw ervaringen en naar hoe de ondersteuning u helpt in uw leven. Let op: het gaat om uw ervaringen in de laatste 6 maanden van 2021! Dat was een bijzondere tijd vanwege de coronacrisis.

Wij nodigen u van harte uit om deze vragenlijst in te vullen. Het zal ons helpen om u nog beter van dienst te zijn. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. De ingevulde vragenlijst kunt u gratis terugsturen in de antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. Wij verzoeken u om dit vóór 23 mei 2022 te doen.

U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen. Gebruik hiervoor de inlogcode die u vindt in de brief die u ontvangt. De inlogcode is slechts éénmaal te gebruiken en is niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Strikt vertrouwelijk

De onderzoekers behandelen uw antwoorden strikt vertrouwelijk. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Meedoen is volledig vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw ondersteuning. Uw gegevens zijn alleen gebruikt om deze vragenlijst naar u te kunnen opsturen.

Hulp nodig?

We vragen u om de enquête zelf in te vullen. U kunt hem alleen invullen of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Stichting MEE kan u hierbij helpen.

MEE

Stichting MEE  Zuid-Limburg kunt u op werkdagen tussen 8.30 - 12.30 uur bereiken via
(088) 010 22 22. U dient te vragen naar het servicepunt.

Cadeaubon

Wij verloten cadeaubonnen onder de mensen die meedoen. Als u kans wilt maken op een bon, vul dan op het invulformulier uw naam en adres is. Wij gebruiken uw naam en adres alleen om de cadeaubon te kunnen opsturen naar de winnaars. Over de uitslag doen wij verder geen mededelingen.

Vragen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de gemeente Maastricht. Als u vragen heeft, belt u naar 14 043 . U vraagt dan om de gemeente Maastricht. Of u stuurt een e-mail naar onderzoekenstatistiek@maastricht.nl. Zij helpen u graag verder.

Meer nieuws