Oprichting stichting Veteranen Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op vrijdag 25 februari 2022

Een aantal veteranen was bezig om het veteranenbeleid binnen Valkenburg aan de Geul meer gestalte te geven, maar helaas werd dit bruut verstoord door de watersnoodramp. Inmiddels hebben ze dit weer opgepakt en zijn ze bezig om de Stichting Veteranen Valkenburg aan de Geul (SVV) officieel op te richten. Hiervoor hebben ze een oprichtingsbijeenkomst gepland op 12 maart, waarvoor u van harte uitgenodigd bent.

Deze bijeenkomst is opgericht om elkaar na een lange periode weer eens te zien en om tot de samenstelling van het bestuur te komen. Hiervoor zijn ze op zoek naar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tijdens deze samenkomst worden tevens wensen besproken m.b.t. de activiteiten die georganiseerd of ondersteund gaan worden. 

Het programma is als volgt:

  • 14.00 uur Inloop bij Pub Henry 8 (Grotestraat Centrum 24)
  • 14.30 uur Aanvang oprichtingsvergadering
  • 15.30 uur Gezellig samenzijn
  • 16.30 uur Afsluiting

Komt u op 12 maart? Laat het weten via: nfrissen@kpnplanet.nl

Meer nieuws