Uitstel gebiedsvisie West in afwachting van uitkomst onderzoek sportlocaties

Geplaatst op vrijdag 3 december 2021

In december zou de Raad de gebiedsvisie Valkenburg West behandelen. Deze week is besloten om de behandeling van deze gebiedsvisie uit te stellen. De reden hiervoor is dat eerst de resultaten afgewacht worden van een gericht onderzoek naar de mogelijkheden om sportlocaties te verplaatsen uit het Geuldal.

Het college heeft voor dit onderzoek opdracht gegeven, om meer duidelijkheid te krijgen of investeren in sportaccommodaties die getroffen zijn door de watersnoodramp een verstandige keuze is. De Polfermolen is één van de sportlocaties die in dit onderzoek worden meegenomen. Voordat nu het besluit genomen wordt over de toekomst van de Polfermolen,  worden eerst de onderzoeksresultaten afgewacht, die dan bij de behandeling van de gebiedsvisie in een later stadium worden meegenomen.

Ook de subsidieregeling voor sportaccommodaties wordt uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar sportlocaties in het Geuldal.

Meer nieuws