Werkzaamheden brug Emmalaan Valkenburg

Geplaatst op vrijdag 12 november 2021

De brug bij de Emmalaan is tijdens de watersnoodramp in juli ingestort. Het Waterschap is bezig met het herstel van de schade. Vooruitlopend op een definitieve oplossing worden enkele tijdelijke maatregelen getroffen.
De planning hiervoor is als volgt:

  • Week 46: Voorbereidende werkzaamheden, verwijderen stortsteen, verwijderen restanten brug
  • Week 47: Verwijderen stortsteen, voorbereiding fundering tijdelijke constructie
  • Week 48/49: Plaatsen keermuur van legioblokken aan de kant van Emmalaan 20
  • Week 50: Afwerken en opruimen

Omdat het bij dit project lastig is om in te schatten wat we tijdens de uitvoering zullen tegenkomen, is dit een voorlopige planning.

Meer nieuws