Week van de Veiligheid 11 tot en met 17 oktober

Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2021

In de Week van de Veiligheid doet Valkenburg aan de Geul mee aan de landelijke inleveractie van wapens. Iedereen kan dan straffeloos zijn wapen inleveren. Daarmee dragen we met z’n allen bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen daar niet in thuis. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

Om het wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie, waar alle gemeenten zich bij kunnen aansluiten. Ook Valkenburg aan de Geul doet hieraan mee. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun wapens inleveren.

Messen, slag- en stootwapens

Het inleveren van messen, slag- en stootwapens gebeurt anoniem. Er is dus geen risico dat je bestraft wordt voor wapenbezit. Deze wapens kunnen ingeleverd worden bij het politiebureau aan de Nieuweweg in Valkenburg. Bij de inleverton ligt een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen ingeleverd heeft. Maar de grootste beloning is natuurlijk dat we ons steentje bijdragen aan een samenleving zonder wapens en geweld.

Bewustwording risico’s wapens

De gemeente roept ook iedereen in de sociale omgeving van jongeren op de risico’s van wapens met hen te bespreken. Dat kan de school zijn, het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen hierover een gesprek aangaan met hun kind.

Meer nieuws