Denkt u mee over het Ingendael?

Geplaatst op vrijdag 24 september 2021

De toenemende recreatieve drukte in het Ingendael leidt tot ongewenste situaties op de bestaande routestructuren en voor de flora en fauna. Wilt u meedenken over oplossingen en meedoen om dit aan te pakken? De gemeente Valkenburg aan de Geul en het Limburgs Landschap gaan hierover graag met omwonenden in gesprek.

Hiervoor wordt een ‘klankbordgroep Ingendael’ in het leven geroepen.  De klankbordgroep wordt gevormd door omwonenden. Zij benoemen niet alleen de aandachtspunten, maar zoeken ook samen naar oplossingen.

Rond half oktober zal de klankbordgroep starten.  Het is de bedoeling om drie keer bij elkaar te komen om zo voor het einde van dit jaar een gedragen concept plan te hebben.

Wilt u deelnemen in de klankbordgroep Ingendael? Meldt u dan voor 1 oktober 2021 aan via t.sijstermans@valkenburg.nl. Voeg een korte motivatie toe waarom u wilt deelnemen aan de klankbord groep.

Meer nieuws