Financiële ondersteuning aangevraagd voor betaalbare woningen in Valkenburg-Oost

Geplaatst op vrijdag 17 september 2021

In Nederland is de vraag naar woningen sterk toegenomen, maar is er niet genoeg aanbod van beschikbare woningen. Dat zien we ook in Valkenburg aan de Geul. Bij het opstellen van de gebiedsvisie voor Valkenburg-Oost is gebleken dat er hier mogelijkheden zijn voor woningbouw. Hoe dit er concreet uit komt te zien, zal nog verder worden onderzocht en uitgewerkt. Vooruitlopend op concrete plannen heeft de gemeente wel al een subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid ingediend voor de Woningbouwimpuls. Met deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om het tekort aan betaalbare en geschikte woningen op te lossen.

Betaalbare woningen

De Woningbouwimpuls geeft specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. In Valkenburg-Oost zou het gaan om circa 200 woningen in het stedelijk gebied. Als de subsidie wordt toegekend is er drie jaar tijd om te starten met het bouwen van de eerste woningen. Binnen 10 jaar moeten de woningen dan gereed zijn. Wethouder Carlo Vankan licht toe waarom de subsidie-aanvraag is ingediend: “Door nu alvast een aanvraag in te dienen, ook al lopen de onderzoeken nog en is de visie nog niet vastgesteld, kunnen we mogelijk aanspraak maken op extra financiële middelen. Zo kunnen we straks mogelijke plannen in Valkenburg-Oost sneller realiseren.”

Watersnoodramp

Tijdens de watersnoodramp in juli werd een groot deel van Valkenburg-Oost overstroomd. Klimaatadaptie was ook al voordat de watersnoodramp plaatsvond een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie voor Valkenburg-Oost. In de gebiedsvisie wordt uitgegaan van een toekomstbestendige inrichting, bijvoorbeeld door klimaat-adaptieve woningbouw. Dit betekent dat nieuwe woningen zo gebouwd worden dat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering.

Gebiedsvisie Valkenburg - Oost

De concept-visie voor Valkenburg-Oost is inmiddels gereed. Begin oktober worden rondleidingen met bewoners en geïnteresseerden georganiseerd en kunnen zij hun feedback geven. Ook kunnen inwoners zelf met de concept-visie op pad in het gebied. De feedback wordt dan nog verwerkt in een definitieve gebiedsvisie, die in december 2021 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Meer informatie over de gebiedsvisie Valkenburg-Oost.

Meer nieuws