Bruggen Odapark en Emmalaan

Geplaatst op vrijdag 10 september 2021

Uit onderzoek is gebleken dat de brug nabij het Odapark als gevolg van hoogwater niet meer te herstellen is en vervangen moet worden. De brug is daarom aan beide zijden afgesloten. Toch constateren we regelmatig dat er over de afsluithekken heen wordt geklommen en de brug alsnog gebruikt wordt. Om hier onveilige situaties te voorkomen wordt de brug op korte termijn gesloopt en volledig verwijderd.

Bij de Emmalaan ligt de prioriteit nu nog bij het opruimen van de bestaande brug. De afwikkeling hiervan hangt af van omliggende zaken zoals o.a. het herstel van de kademuren. Er is nog geen voorspelling te doen over de tijd die dit in beslag gaat nemen

Het beeld van het totale gebied, waaronder beide bruggen, wordt in de toekomst verder bepaald in het totaalplaatje van de gebiedsvisie Valkenburg West, het Mobiliteitsplan, de ontwikkelingen rondom de Polfermolen en de verdere afwikkeling van schade voortvloeiend uit de watersnood. Vooralsnog is niet bekend hoe het tijdspad daarvan eruitziet.   

Ook bij Par’Course is er een brug waar op dit moment eigenlijk gewerkt zou worden aan de Herinrichting van de Geul. Hier is niets aan de hand met de brug zelf. Wel is het zo dat de werkzaamheden op het voormalige terrein van De Leeuw Brouwerij vertraging oplopen als gevolg van de situatie rondom de Emmalaan. Om bij Par’couse te kunnen werken moet het water namelijk gestuwd worden en dat is, als gevolg van de werkzaamheden bij de Emmalaan, op dit moment nog niet mogelijk. Er komt hier nog een vlonder om het voet-fietspad door de buffer te verbinden met de toegangsbrug.

De situatie brug Emmalaan en Par’Course wordt uiteraard met elkaar afgestemd zodat de werkzaamheden verder opgepakt worden zodra dat weer kan. Meer lezen over het project Herinrichting Geul.

Meer nieuws