Mytylschool Adelante vindt tijdelijk onderkomen in voormalig gebouw Stella Maris College

Geplaatst op vrijdag 6 augustus 2021

De schade is zo ernstig dat het gebouw niet gebruikt kan worden voor het geven van onderwijs. De herstelwerkzaamheden zullen enige tijd in beslag nemen.

De directie van Adelante heeft de gemeente verzocht om het gebouw van het Stella Maris College in de Keelstraat in Broekhem beschikbaar te stellen als tijdelijke huisvesting voor de periode dat de herstelwerkzaamheden aan het gebouw in Houthem in beslag zal nemen. Het college van B en W heeft hiermee vandaag ingestemd en stelt het gebouw voor een periode van één jaar ter beschikking als tijdelijke huisvesting.

Aanpassingen gebouw

Dit betekent dat de komende weken de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw in de Keelstraat moeten worden gedaan, zodat het gebouw toegankelijk en bruikbaar wordt voor de leerlingen van Adelante. Denk hierbij aan trapliften en aanpassingen aan toiletruimtes. De directie streeft ernaar om bij de start van het nieuwe schooljaar een doorstart te kunnen maken. In Houthem worden op dit moment sloopwerkzaamheden verricht.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden in de Keelstraat ontvangen van Adelante een bewonersbrief. Omdat een groot deel van de kinderen van Adelante niet mobiel is, worden zij per taxi of taxibusje naar school gebracht. Hierbij wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de achteringang (aan de kant van het spoor/industriegebied) om eventuele overlast voor de buurt te beperken.

Adelante is een zorg- en onderwijsgroep en helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie. De mytylschool is daar een onderdeel van en heeft al sinds de 60’er jaren een vaste plek binnen gemeente Valkenburg a/d Geul.

Meer nieuws