Zorgverleners Valkenburg Oost tijdelijk naar Berkelplein

Geplaatst op donderdag 5 augustus 2021

De op 14 juli ontstane wateroverlast heeft grote gevolgen gehad voor een deel van onze inwoners en bedrijven. Ook een aantal zorgverleners zijn getroffen. Zij kunnen de komende maanden niet meer terug naar hun pand. Samen met de gemeente is gezocht naar tijdelijke alternatieve huisvesting.

Dit alternatief is gevonden op een deel van het Berkelplein, aan de zijde van de Burgemeester Henssingel. In de loop van de komende weken zullen daar in elk geval twee units worden geplaatst voor Valkfysio en Het Bat Therapeutisch Centrum Valkenburg. Het betekent dat beide zorgverleners nog deze maand weer de zorg voor hun patiënten kunnen oppakken.

Op vrijdag 6 augustus worden units met een oppervlakte van 200 m2 geplaatst voor Valkfysio. In week 33 worden units van eveneens 200 m2 geplaatst voor Het Bat Therapeutisch Centrum Valkenburg. Een derde unit zal mogelijk worden geplaatst als daaraan behoefte bestaat. Daartoe wordt momenteel overleg gevoerd met de zorgverleners die eveneens voorlopig niet meer terug kunnen naar hun eigen pand.

De units worden zodra dat kan ontruimd en afgebroken. In principe is deze datum gesteld op 1 maart 2022 of zoveel eerder als dat mogelijk is. Het grootste deel van het Berkelplein blijft beschikbaar als parkeerplaats.

De gemeente en de zorgverleners zijn blij dat de zorg voor de patiënten in met name het gebied Valkenburg-Oost snel weer op gang kan komen.

Meer nieuws