Overheidsmaatregelen voor getroffen werkgevers en ondernemers

Geplaatst op donderdag 29 juli 2021

Werkgevers en ondernemers die zijn getroffen door waterschade in Limburg kunnen gebruik maken van verschillende overheidsmaatregelen. Ook heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen ingezet.

De Rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden over deze maatregelen.

Een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden.

Update 2 augustus 2021:

De overheid heeft plannen om Limburgse ondernemers die zijn getroffen door de wateroverlast, gebruik te laten maken van bestaande coronaregelingen. Met die bestaande regelingen bedoelt ze landelijke regelingen: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).  Op dit moment weten wij nog niet of ondernemers na wateroverlast ook recht hebben op de coronaregelingen Tozo en TONK. Zodra we meer weten, informeren we u via onderstaande pagina's.

Meer nieuws