Vraag standplaatsvergunning 2022 aan vóór 10 september 2021

Geplaatst op vrijdag 9 juli 2021

In de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn locaties aangewezen voor het innemen van een standplaats. Voor volgend jaar zijn de volgende locaties nog beschikbaar:

Beschikbare locaties standplaatsvergunning
Vaste locaties Kern Maximum aantal
standplaatsen per locatie op eenzelfde moment
Branchebeperking
Burg. Henssingel Valkenburg 1 Alleen productinformatie
Geulpark (parkeerplaats) Valkenburg 1 (Stroomvoorziening is (nog) niet aanwezig) Geen branchebeperking
Berkelplein Valkenburg 1 Bevolkingsonderzoek
Ljubljanaplein Schin op Geul 2 1 x branche groente en fruit
1 x geen branchebeperking
Marktplein Berg & Terblijt 1 Geen branchebeperking
Walramplein (met tijdelijke mogelijkheid op Theodoor Dorrenplein) Valkenburg 1 (Beschikbaar vanaf 27 maart 2022) visverkoop

Om voor een standplaats in 2022 in aanmerking te komen kunt u tot en met 10 september 2021 een aanvraag indienen.

Meer informatie en aanvragen van de standplaatsvergunning.

Meer nieuws