Kadernota 2021

Geplaatst op vrijdag 18 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders wil volgend jaar investeren in een bloeiende economie en een sterke samenleving in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dat is de kern van de Kadernota 2021 die het college deze week aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Financiële maatregelen voor ondernemers en verenigingen

De samenleving in Valkenburg aan de Geul moet na de coronacrisis weer goed ‘op gang komen’. Om daar een impuls aan te geven, stelt het college met een aantal maatregelen voor om de economie en samenleving te versterken. Zo stelt het college voor om de eerste helft van 2021 geen precariobelasting te heffen en voor heel 2021 geen reclamebelasting te innen. Ook de huur voor gemeentelijke eigendommen aan verenigingen en maatschappelijke instellingen wordt over de eerste helft van 2021 kwijtgescholden. 

Investeren in economie en samenleving

Een goed en veilig leefklimaat is nu meer dan ooit belangrijk. De Kadernota 2021 borduurt voort op de ambities uit het coalitieakkoord, dat dit jaar werd vastgesteld. Het college stelt de raad onder andere voor te investeren in de natuurontwikkeling in het Ingendael, meer geld vrij te maken voor Toezicht en Handhaving, het wandelpad Neerhem – Wilhelminaberg te herstellen, investeren in het herstel van de doorgaande weg door Houthem en een openbaar toilet op het Walramplein te realiseren. Deze investeringen zijn belangrijk voor Valkenburg aan de Geul en dragen bij aan de aantrekkelijkheid, zowel voor inwoners, ondernemers als bezoekers.

Financieel gezond

Om deze investeringen te kunnen betalen, stelt het college de raad voor om dit vanuit de financiële reserves (het ‘spaarpotje) te betalen. Volgens het college is dit verantwoord, omdat de gemeente Valkenburg aan de Geul een goed gevuld reservepotje heeft. Wethouder Niels Dauven (financiën): “In Valkenburg aan de Geul hebben we het huishoudboekje goed op orde. Daar mogen onze inwoners en ondernemers zeker in deze tijd van profiteren. Daarom kiezen we ervoor ons “spaarpotje” in te zetten en te investeren in mobiliteit, recreatie en veiligheid.”

Besluitvorming door de raad

De Kadernota is de eerste stap naar de gemeentelijke begroting voor 2022. In de Kadernota doet het college inhoudelijke en financiële voorstellen aan de raad om zo de kaders voor het opstellen van de begroting vast te stellen. De gemeenteraad behandelt de Kadernota in een raadsvergadering op maandag 12 juli. De in de Kadernota vastgestelde voorstellen worden vervolgens opgenomen in de begroting voor volgend jaar. Begin november stelt de raad de begroting voor 2022 vast.

Raadsnota Kadernota 2021 (PDF, 194.6 kB)
Jaarverantwoording 2020 gemeente Valkenburg aan de Geul (PDF, 1.6 MB)

Meer nieuws