Alle leerlingen basisschool Valkenburg geslaagd voor verkeersexamen

Geplaatst op vrijdag 4 juni 2021

Het gaat om ruim 90 leerlingen, die onder andere met hun fiets het praktijkexamen hebben afgelegd. Het verkeersdiploma is een onderdeel van de samenwerking tussen de provincie en de Heuvellandgemeenten op het gebied van verkeerseducatie en -veiligheid. Wethouder Carlo Vankan is blij dat alle deelnemers hun diploma hebben behaald: “Het is goed dat we met provincie en de gemeenten in onze regio samen werken om de veiligheid van jonge verkeersdeelnemers te bevorderen. Met het verkeersdiploma op zak kunnen deze kinderen veiliger aan het verkeer deelnemen. Het is het eerste ‘rijbewijs’ dat door deze leerlingen is behaald. Ze mogen dan zeker ook trots zijn op zichzelf.”

Samen werken aan verkeersveiligheid

De Provincie Limburg en de Heuvellandgemeenten willen samen de verkeersveiligheid in deze regio verbeteren. Daarom wordt de samenwerking op dit gebied de komende jaren verder geïntensiveerd. In de plannen die hiervoor zijn opgesteld gaat de prioriteit naar kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers. Voor het stimuleren van verkeersveilig gedrag is het belangrijk dat verkeersdeelnemers permanente en structurele verkeerseducatie krijgen. Een belangrijke doelgroep hierin zijn de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

Door samen te werken en centraal projecten aan te bieden wordt verkeersveilig gedrag in de hele provincie op dezelfde wijze gestimuleerd. Scholen die verkeersveiligheid onderdeel laten uitmaken van hun lessen en aandacht hebben voor een verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroutes worden Verkeersactieve school. Provincie Limburg en de gemeenten zorgen voor een aanbod van projecten die verkeersveilig gedrag stimuleren.

Meer nieuws