Controle hondenbelasting van start

Geplaatst op dinsdag 1 juni 2021

Vanaf 7 juni gaan controleurs in onze gemeente huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. Voor de onder-steuning bij de uitvoering van de controle is het bureau LEGITIEM BV in de arm genomen. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als de controleur bij u aanbelt kan hij zich legitimeren, vraag daarnaar! Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW.

Uiteraard zullen bij de controles de voorgeschreven maatregelen als gevolg van het coronavi-rus (1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen enz.) in acht worden genomen.

Is uw hond aangemeld?

Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.  Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aan-melden. Er kan dan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd. 

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet

Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via Mijn BsGW, de persoonlijke pagina op de website van de BsGW. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon: 088 - 8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie over de hondenbelasting.

Meer nieuws