Bestrijding eikenprocessierups

Geplaatst op woensdag 4 mei 2022

Wat is de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en in het voorjaar komt de rups tevoorschijn. Na een aantal vervellingen is de rups in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dit vindt plaats tussen eind mei en eind juni. In juli of augustus verpopt de rups zich tot een vlinder. Het vrouwtje legt haar eitjes in eikenbomen. Op deze manier komen volgend jaar weer nieuwe rupsen tevoorschijn.

Waar heeft de rups haar naam aan te danken?

Uiteraard omdat de rups in eikenbomen te vinden is. Verder gaat de rups groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (het eikenblad).

Brandharen

De haren van de eiken-processierups veroorzaken overlast. De rups is bedekt met haren. Komt u in contact met deze haren, dan kunnen er klachten ontstaan. De klachten zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan ogen of de luchtwegen. Dit kan al na enkele uren na het contact met de brandharen.

Wat doen we eraan?

Bestrijding eikenprocessierupsOm de ontwikkeling van de brandharen niet te laten plaatsvinden, worden de bladeren van de bomen bespoten met een biologisch bacteriepreparaat. Dit gaat met behulp van een spuitkanon achter een tractor. Het biologisch bacteriepreparaat heeft een zeer sterke werking tegen de eikenprocessierups en spaart andere nuttige insecten. Ook voor mensen, vogels en huisdieren heeft dit middel geen nadelige effecten en bijwerkingen. De inzet van het spuitkanon kan enige geluidshinder veroorzaken.

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?

Verschillende bedrijven voeren de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul uit. De gemeente is verantwoordelijk voor de behandeling van de bomen in de openbare ruimte. Particulieren en bedrijven zijn verantwoordelijk voor hun eigen bomen op hun terrein.

Vlinderstichting en wetgeving

De samenwerkende gemeenten houden bij het bestrijden van de eikenprocessierups rekening met andere vlinders. De vlinderstichting heeft in kaart gebracht welke rupsen van beschermde vlindersoorten op of in de buurt van eikenbomen leven. Hier mag volgens de flora- en faunawet niet gespoten worden en zal men via wegzuigen de eikenprocessierups bestrijden.

Vragen?

Voor vragen over gezondheidsklachten als gevolg van de eikenprocessierups kunt u zich wenden tot de GGD Zuid Limburg. Op de website van de GGD Leefomgeving (Eikenprocessierupsen en gezondheid · GGD Leefomgeving) vindt u meer informatie.

Voor vragen over de bestrijding kunt u contact opnemen met Jean-Pierre Duijsens, bereikbaar via telefoonnummer 0614996919.

Meer nieuws