Lintjesregen 2021

Geplaatst op maandag 26 april 2021

Magda Slootbeek – Van Laar, Schin op Geul, (61 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Magda Slootbeek- van Laar is al vele jaren  muzikant (basklarinet)  bij harmonie Sint Rosa uit Sibbe-IJzeren. Zij is met name zeer actief voor de jeugdharmonie. Door contacten met de scholen te onderhouden slaagt zij erin  kinderen te  interesseren voor muziek en zo nieuwe leden voor de harmonie te werven. Zij  heeft een leerplan ontwikkeld voor de jonge aspirant-leden van drumband en blazers en coördineert en organiseert de leerlingenopleiding. Daarnaast is Magda Slootbeek – Van Laar ook nog actief in haar eigen woongemeenschap Schin op Geul. Zij collecteert voor de kerk en diverse goede doelen.

Antoon Laeven, Schin op Geul (75 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Antoon Laeven is op meerdere fronten actief  (geweest) voor de gemeenschap Schin op Geul. Zo is hij actief voor de parochie, eerst als lid van het kerkbestuur en sinds 2017 lid van de parochiële adviescommissie. In het federatief verband is hij lid van de pastoraatgroep. Hij is vanaf 2007 een actief lid van de Heemkunde vereniging en verzorgt hij publicaties over de geschiedenis van Schin op Geul. Hij is vanaf 2015 lid van de werkgroep Sociaal Domein van de dorpsraad De Heerlijkheid Schin op Geul. Daarnaast was hij 10 jaar bestuurslid van de fanfare St. Cornelius.
Hij wordt geroemd om zijn verbindende manier van samenwerken en zijn grote bereidwilligheid om  zich als vrijwilliger in te zetten bij allerlei evenementen en activiteiten van diverse verenigingen en stichtingen.

Wiel Beckers, Valkenburg (73 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wiel Beckers is sinds 2004 lid van Mannenkoor Koninklijk Walram’s Genootschap. Van 2007 tot 2019 was hij voorzitter van het mannenkoor. Het Koninklijk Walram’s Genootschap kent 2 afdelingen, namelijk Mannenkoor en Harmonie. Vanaf 2015 is Wiel Beckers door het Mannenkoor afgevaardigd naar het Hoofdbestuur, waarin hij de functie van penningmeester invult. Wiel Beckers geeft ook anderszins blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Hij is 12 jaar voorzitter geweest van de lokale afdeling van de VVD en is nog steeds lid van de Steunfractie.

Jo Laheije, Valkenburg (74 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jo Laheije is vanaf 1985  lid van het Mannenkoor Koninklijk Walram’s Genootschap. In 1995 werd hij voorzitter van de muziekcommissie, een functie die hij tot nu met veel energie en betrokkenheid invult. De muziekcommissie houdt zich in overleg met de dirigent bezig met de repertoire keuze en de interactie met de koorleden op dit punt. Als voorzitter muziekcommissie  houdt hij  jaarlijks functioneringsgesprekken met dirigent en begeleiders. Bij de voorbereiding van uitvoeringen  draagt hij zorg voor een goede afstemming van het geluid en een adequate inrichting van het podium. Tevens is hij vice-voorzitter van het bestuur van het mannenkoor en bestuurslid van het Hoofdbestuur.

Jan Duijsings, Vilt (71 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jan Duijsings was van 1972 tot 1982 bestuurslid van het Open Jeugdwerk Vilt en heeft aan veel activiteiten in Vilt deelgenomen (voetbalclub, begeleider handbaljeugd). Ook nu nog organiseert hij jaarlijks voor de buurt een BBQ en ontbijt. Maar is vooral zeer actief voor Harmonie Amicitia Vilt. Vanaf zijn achtste jaar is hij al muzikant. Voor de vereniging heeft hij al 27 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarin hij de functie van penningmeester heeft vervuld. Ook was hij lid van de uniformen commissie, beheerder van de instrumenten en het archief. Hij is zeer actief om fondsen te werven voor de verenigingskas. Vanuit de harmonie was hij ook betrokken bij de oprichting van het gemeenschapshuis Cascade in Vilt.

Peter Jeurissen, Berg en Terblijt (76 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Peter Jeurissen is vanaf 1973 lid van het Nachtwachtgilde. Hij heeft zich in veel hoedanigheden dienstbaar gemaakt en ingezet  voor deze bijzondere schuttersvereniging. Hij was tot de opheffing van het drum en klaroenkorps in 2000 instructeur en ruim 20 jaar commandant. Al meer dan 25 jaar is hij tamboer-maître. In de levende reproductie van de Nachtwacht vervult hij met veel overgave de centrale rol van Frans Banninck Cocq. Vanaf 1990 is hij lid van het bestuur, waarvan  12,5 jaar voorzitter (2006-2019). Peter Jeurissen is vrijwilliger bij zorgcentrum Fonterhof van Sevagram/Heuvelland, waar hij vele uren per week ondersteuning biedt bij meerdere activiteiten voor de bejaarde en zorgbehoevende bewoners. Ook is lid van  Bewonersraad van de Woningstichting Berg en Terblijt.

Harrie Blom, Sibbe (62 jaar) Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Harrie Blom is de tamboer van harmonie Sint Rosa uit Sibbe-IJzeren. Hij is voor deze harmonie penningmeester en beheerder van de uniformen en  organisator van fund raising activiteiten. Harrie Blom is ook actief als kantinebeheerder bij voetbalclub SV Sibbe en bestuurder-penningmeester van de Stichting Samenwerkende Verenigingen Sibbe-IJzeren. Hij is ook zeer betrokken bij de groevewandelingen die door de harmonie worden georganiseerd. Met zijn betrokkenheid en inzet voor de gemeenschap draagt hij bij aan het saamhorigheidsgevoel en de leefbaarheid in Sibbe – IJzeren.
 

Meer nieuws