Onderhoudswerkzaamheden wegen

Geplaatst op vrijdag 23 april 2021

Binnenkort wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden aan wegen en trottoirs in de hele gemeente Valkenburg aan de Geul. De gemeenteraad heeft daar extra geld voor vrijgemaakt. Dit budget wordt verdeeld over groot onderhoud (zoals geasfalteerde wegen) en klein onderhoud (zoals trottoirs). De onderhoudswerkzaamheden worden verspreid over meerdere jaren.

De werkzaamheden

De gemeente houdt via weginspecties de conditie van de wegen in de gaten. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van die inspecties. Er wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld waarbij, verspreid over de gemeente, de meest urgente plekken het eerst aan de beurt komen. 
Bij de planning wordt verder ook gekeken of er raakvlakken zijn met werkzaamheden van bijvoorbeeld de nutsbedrijven.

Als er in een buurt of straat groot onderhoud wordt uitgevoerd kan dit impact hebben op de bereikbaarheid van woningen of bedrijven. Direct aanwonenden ontvangen tijdig een brief met nadere inlichtingen. Daarin staan ook de gegevens van een contactpersoon waar men terecht kan met vragen. De planning van het onderhoud wordt ook op de gemeentelijke website gepubliceerd.

Klein onderhoud heeft vaak meer een zeer lokaal karakter. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een oprit tijdelijk niet bereikbaar is. Zodra dat het geval is worden aanwonenden dan ook via een brief geïnformeerd, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.

Meer nieuws