Gemeente pakt overlast eikenprocessierups in samenwerkingsverband aan

Geplaatst op vrijdag 9 april 2021

Vanaf 2021 zal de gemeente Valkenburg aan de Geul deel uit maken van het verband ‘Samenwerkende gemeenten Zuid-Limburg’ met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups. In de samenwerking wordt gestreefd naar een eenduidige en op het juiste moment gerichte communicatie over en bestrijding van de eikenprocessierups, waarbij de uitvoering van de bestrijding wordt gecoördineerd vanuit de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente Valkenburg aan de Geul is 1 van de 11 gemeenten die samenwerken in deze vorm.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups trekt zich weinig aan van de coronacrisis. De komende maanden is de harige rups opnieuw in eikenbomen te vinden. Een groot deel van deze eiken staat langs wegen, fietspaden en in de nabijheid van huizen.

De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De gemeente neemt daarom maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De aanpak van de eikenprocessierups richt zich in april en mei op de gebieden waar inwoners en bezoekers de grootste risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra, sportcomplexen, begraafplaatsen, picknickplaatsen en publieke gebouwen, maar ook binnen woonkernen.

Preventieve bestrijding

Om de overlast te verkleinen wordt de eikenprocessierups preventief bestreden. In het stadium vóór de ontwikkeling van de brandharen. De bestrijding gebeurt door een bespuiting met een biologisch middel dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor mens en dier. Deze bespuiting vindt plaats in een kort tijdsbestek, waarbij de juiste weersomstandigheden van cruciaal belang zijn voor de doeltreffendheid van de preventieve bestrijding.

Met de uitvoerende partij is afgesproken dat bespuiting alleen uitgevoerd mag worden van maandag tot en met zaterdag tussen 06:00 en 22:00 uur. Indien uitvoering binnen dit tijdsbestek niet mogelijk is, vanwege bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, dan kan het incidenteel voorkomen dat bespuiting na 22:00 uur of op zondag uitgevoerd wordt.

Buitengebieden

Voor het buitengebied is de bewuste (beheer)keuze gemaakt om de aanwezige eikenbomen niet preventief te bespuiten. Enerzijds omdat de buitengebieden en de hierin voorkomende eikenbomen geen eigendom zijn van de gemeente, maar anderzijds ook omdat op deze plekken de rupsen rustig hun gang kunnen gaan en aanwezig mogen zijn.

Om de mogelijke aanwezigheid van de eikenprocessierups in de buitengebieden toch onder de aandacht te brengen, zullen de bomen waar rupsen zijn aangetroffen met rood-wit lint gemarkeerd worden of zal door middel van bebording de aanwezigheid kenbaar gemaakt worden.

Nestenverwijdering

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen kan het natuurlijk voorkomen dat zich nesten op plekken vestigen, waar men de rupsen liever niet aantreft. Deze plekken, al dan niet via meldingen bij de gemeente binnen gekomen, zullen nader bekeken worden. Indien verwijdering van nesten aanbevolen wordt, zullen deze in juni en juli worden weggezogen door een gespecialiseerd bedrijf.

Melding maken van overlast

Inwoners of bezoekers die desondanks overlast ondervinden van de eikenprocessierups kunnen dit melden via het online melding formulier, de MijnGemeente app of via tel. 14 043.

Meer nieuws