Toespraak Daan Prevoo tijdens installatie als burgemeester

Geplaatst op woensdag 7 april 2021

Dinsdag 6 april werd Daan Prevoo tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Hieronder leest u zijn toespraak.


Geachte Gouverneur
Geachte leden van de gemeenteraad
Geachte wethouders
Geachte Gemeentesecretaris
Geachte griffier
Geachte inwoners van Valkenburg aan de Geul

Dank voor uw ontvangst en mooie woorden van welkom. Speciaal dank aan mijn voorganger Jan Schrijen die mij op collegiale wijze en zorgvuldig op pad heeft geholpen.
Het is een bijzondere dag in een bijzondere tijd,  en dan heb ik het niet alleen over het weer dat ons de laatste dagen op de proef stelt.

We leven in een tijd met gebeurtenissen die hun sporen zullen achterlaten. Niet alleen ingrijpende gebeurtenissen zoals de Corona pandemie, de economische crisis of politieke crisis laten hun sporen achter. Ook mensen laten vaak iets achter dat ooit, na verloop van tijd wordt achterhaald en pas later betekenis krijgt.

In de 16e eeuw liet Daniël Prevoo (1585), mijn stamvader én naamgever, de poortwachter van Valkenburg zijn sporen na. Vandaag, ruim vier eeuwen later, treed ik symbolisch in zijn voetsporen.
De poortwachter, de onderwijzer, de arts, de belastingontvanger en de vuilophaler waren in die tijd de enige mensen in Valkenburg die , zoals we dat nu zouden noemen,  een ambtelijke functie bekleedden. Toen was het leven blijkbaar nog overzichtelijk en bestuurlijk eenvoudig.

De symboliek en overeenkomsten tussen de poortwachter en mijn functie als burgemeester zijn verwonderlijk. Net als de poortwachter zie ik het als mijn taak als burgemeester om toegang te bieden aan het gebied rondom Valkenburg, zie ik het als mijn taak om de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken en is het mijn taak om de belangen van allen die zich zowel vóór als achter deze poort bevinden ter harte te nemen. En als poortwachter ben ik ook nog eens in het bezit van de sleutel die ik voorafgaand aan carnaval tijdens de ‘sleuteloverdrach’ aan de Prins van het Bokkenrijk zal overdragen.

Ik heb een diepgewortelde band met de regio. Van kinds af aan heb ik van mijn familie en via mijn werk in het toerisme in Valkenburg de waarden en normen en cultuurhistorie van het Heuvelland meegekregen. Ik zou nu al aan een boek kunnen beginnen met de titel ‘Van Afwashulp tot Burgemeester’ of  meer cultureel beschouwend ‘Van André Hazes tot Pop-On-Top’.
Valkenburg, Broekhem, Berg en Terblijt, Vilt, Houthem, Sibbe, Schin op Geul en de buurtschappen zorgen in mijn ogen gelijkwaardig en vooral samen voor een sterke regionale identiteit die tot ver over de grenzen bekend is. Deze identiteit zal ik koesteren en meedragen naar de toekomst. Om problemen het hoofd te bieden en nieuwe kansen te creëren kunt u wat mij betreft rekenen op een verbindende, volhardende en oplossingsgerichte inzet.

Als ‘burgervader’, maar ook als voorzitter van de gemeenteraad en het college, ben ik voor iedereen toegankelijk en zal ik contact maken en dit onderhouden, zowel online als offline. Ik maak geen onderscheid;  niet naar leeftijd, afkomst, geaardheid, geloof, politieke overtuiging, rijk of arm. Iedereen is mij even lief. Mensen kunnen op mij rekenen in goede en slechte tijden. Ik zal oprecht…. maar ook duidelijk zijn.
Ik ben niet dé oplossing,  maar zal alles in mijn vermogen doen om oplossingen te bieden of de weg te wijzen. Daarnaast wil ik mensen en organisaties met raad en daad bijstaan, uiteenlopende belangen proberen te overbruggen en de onderlinge verbondenheid stimuleren. Ik wil graag mensen inspireren en motiveren dat te doen waar ze in geloven.

Ik wil samen met het college en de gemeenteraad de samenwerking tussen de gemeenten in het Heuvelland en de grote steden verbeteren en versterken. Ik wil een bijdrage leveren aan een energiek en krachtig bestuur dat eenheid uitstraalt met een sterke rol in de regio. Ik wil bouwen aan een kansrijke toekomst voor jongeren, goede zorg voor ouderen en een goede balans bewaken tussen het toerisme, de leefbaarheid voor onze inwoners en onze kwetsbare natuur.
Ik wil betrokkenheid van inwoners bij de bestuurlijke processen zo veel mogelijk stimuleren. Op het gebied van wonen, werk, economie, klimaat, en cultuur wil ik graag bruggen bouwen en de potentie en unieke schoonheid van Valkenburg aan de Geul benutten en met trots uitdragen. Hierbij staan de belangen van Valkenburg, haar inwoners , haar oude én nieuwe tradities voorop.

Ik heb oog en oor voor mensen en waardeer de authenticiteit in het doen en laten van mensen. Ik stuur, coach en adviseer op een rolvaste en transparante wijze. Hiermee tracht ik de juiste randvoorwaarden te scheppen voor het bestuur, de raad en onze professionals in de ambtelijke organisatie. Dat wil zeggen een veilige, plezierige en uitdagende (werk)omgeving, waarbij iedereen zich gehoord voelt.

Ik zit, net als u, in een bevoorrechte positie die zowel in ons dagelijks werk als op moreel vlak een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ik ben net als onze gouverneur ‘de hoeder van de integriteit’. Integer handelen, moreel-ethisch het juiste doen,  is een uiterst persoonlijke en soms ook lastige afweging. Ik zal er alles aan doen om u daarbij te helpen. Ik zal u helpen bij dilemma’s en het maken van de juiste beslissing. Ik zal u echter ook aanspreken als dit achterwege blijft, uw integriteit of de integriteit van onze gemeente in het geding dreigt te raken.

Ten aanzien van de openbare orde en veiligheid zal ik veel aandacht en energie steken in een goede en effectieve regionale samenwerking.  ‘Veiligheid’ kent vele vormen die niet alleen belangrijk zijn voor de inwoners maar zeker ook voor de vele toeristen en recreanten die de gemeente voor korte of langere tijd bezoeken. Ook inwoners spelen een steeds belangrijkere rol als het om onze veiligheid gaat. Samen werken aan veiligheid, waaronder ook sociale veiligheid, staat hoog op mijn agenda. Een doeltreffende bescherming van onze natuur, het milieu en het unieke landschap maakt hiervan wat mij betreft ook onderdeel uit.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet is er altijd op gericht om doelen te behalen en daarbij een verbindende rol te nemen, mensen te inspireren en bruggen te slaan tussen diverse belangen of deze belangen, waar mogelijk, met elkaar in balans te brengen.
In de spilfunctie als burgemeester zal ik de wensen van onze inwoners, de gemeenteraad en het bestuur met overtuiging uitdragen. In deze rol zal ik binnen de regio en de provincie een stevig pleitbezorger zijn voor de belangen van onze gemeente. Ik zal mij inzetten voor de identiteit van de dorpen en buurtschappen en kijk tegelijkertijd over de grenzen met oog voor kansen in de toekomst. Ik zal trots en ambitieus als ambassadeur optreden om de positie van Valkenburg aan de Geul, haar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te versterken.

Ik hoop samen met u voor Valkenburg aan de Geul en haar inwoners sporen achter te laten waar door generaties na ons met trots op wordt terug gekeken en dat voor velen een voorbeeld en inspiratie zal zijn om na ons in onze voetsporen te willen treden.
Ik verheug me enorm om kennis te maken met de mensen waar ik verantwoordelijkheid en zorg voor draag. Ik ben een mens tussen de mensen en spreek de wens uit dat u ook mij leert kennen als mens én als burgervader.

Dank u wel voor uw aandacht

Meer nieuws