Denk mee over mobiliteit in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op vrijdag 19 maart 2021

Welke locaties zijn volgens u verkeersonveilig? Waar zouden volgens u de fietspaden of wandelpaden verbeterd kunnen worden? Denk met ons mee over de invulling van het Mobiliteitsplan voor Valkenburg aan de Geul. Heeft u verbeterpunten of -wensen op het gebied van mobiliteit? Denk hier met ons mee!

Door corona is het niet mogelijk een bijeenkomst te organiseren. Daarom vragen we online uw hulp, via een inventarisatietool waar u een verbeterlocatie op het gebied van mobiliteit kunt aangeven. De inventarisatietool helpt u op weg omdat verschillende onderwerpen alvast klaarstaan. Met uw hulp bij deze inventarisatie geven we verder invulling aan het Mobiliteitsplan van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

In de online tool kunnen kunt u verbeterlocaties aanwijzen of verbeterwensen doorgeven. Dit voor onderwerpen zoals fietsenstallingen, fietspaden, trottoirs, wandelpaden, bushaltes en verkeersveiligheid.

Tijdens de mobiliteitscafé ’s hebben we met inwoners en ondernemers uit Valkenburg aan de Geul gesproken over mobiliteit in allerlei vormen. Op deze avonden zijn diverse ideeën over (alternatieve) mobiliteit aan bod gekomen. Daaruit zijn vier beleidslijnen voortgekomen (hier vindt u de uitleg) en om die vier verder vorm te geven wordt nu opnieuw uw hulp gevraagd. 

Met uw input wordt het uitvoeringsprogramma vormgegeven. Het zal niet mogelijk zijn om álle punten die worden aangedragen op te nemen in het uitvoeringsprogramma. Er wordt daarom per onderwerp een terugkoppeling gegeven over de punten die zijn opgehaald voor dit onderwerp en wat daar uiteindelijk mee wordt gedaan. We zullen hierbij niet per aangedragen punt een persoonlijke terugkoppeling geven, maar via diverse kanalen een algemene reactie verzorgen.

Meer nieuws