Onderhoud Kleine Heide

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2021

Vanaf woensdag 3 maart worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Kleine Heide in Berg en Terblijt, het voormalig dagkampeerterrein. De werkzaamheden zullen ongeveer 2 weken in beslag nemen. De groeve zal gedurende deze periode niet vanuit de Kleine Heide toegankelijk zijn. Toegang naar de groeve via de andere ingangen (Kleine Heideweg en Lindenstraat) blijft wel mogelijk.

De werkzaamheden bestaan uit een renovatie van het gebied, waarbij achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Door het gericht verwijderen, maar ook handhaven van houtige opslag en begroeiing/braamstruweel, wordt pleksgewijs de mogelijkheid gecreëerd dat plantengroei spontaan tot ontwikkeling kan komen, maar blijft ook een stukje ruigte (opgaande beplanting) beschikbaar om te schuilen en voedsel te zoeken. In combinatie met het opschonen en herstellen van de aanwezige poelen en het aanbrengen van kalkhoudende grond uit de groeve, wordt bijgedragen aan de verbetering van de leefomgeving van onder andere de geelbuikvuurpad.

Onderhoud Kleine Heide

Meer nieuws