Aanwijzingsbesluiten Cameratoezicht

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2021

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul heeft in het belang van het handhaven van de openbare orde een aantal gebieden in Valkenburg aan de Geul aangewezen als openbaar gebied waar cameratoezicht uitgevoerd zal worden. Deze gebieden zijn voor een tijdelijke periode (tot 26 februari 2025) voorzien van cameratoezicht.

Met het plaatsen van camera’s wil de gemeente Valkenburg aan de Geul een bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel van bewoners, ondernemers en bezoekers in het centrum van Valkenburg. Om hiervoor zorg te dragen is tijdelijk extra cameratoezicht gerealiseerd bij:

 • Berkelpoort
 • Berkelstraat
 • Bogaardlaan
 • Cauberg (zowel parkeerplaats als onderaan)
 • Daalhemerweg
 • Dr. Arienstraat
 • Fietsenstalling bij het Walramplein
 • Geulpoort
 • Grendelplein
 • Grotestraat centrum
 • Het Bat
 • Het parkeerdek bij het Walramplein
 • Ingang gemeente - en fluwelengrot
 • Kerkstraat
 • Loopbrug bij Berkelstraat
 • Molenstraat
 • Muntstraat
 • Rolschaatsbaan Burgemeester Henssingel
 • Theodoor Dorrenplein
 • Tienschuurstraat
 • Voncken
 • Walramplein
 • Walraven Joy
 • Walravenstraat
 • Wilhelminalaan
 • Dr. Erenstraat

Deze besluiten zijn gebaseerd op artikel 151c van Gemeentewet en artikel 2:51 Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020 en gelden tot maximaal 26-02-2025.

De aanwijzingsbesluiten kunnen gedurende 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis.
Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen kan daartegen ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gemotiveerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op deze publicatie, te worden gezonden aan: de burgemeester van Valkenburg aan de Geul, postbus 998, 6300 AZ Valkenburg.

Meer nieuws