Heuvelland in Beweging van start

Geplaatst op vrijdag 12 februari 2021

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is op initiatief van de gemeenten Eijsden- Margraten, Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul een regionaal sportakkoord opgesteld. Het resultaat van deze unieke samenwerking is vastgelegd in het regionale sportakkoord ‘Heuvelland in Beweging’.

In de regio liggen op het gebied van sport en bewegen vergelijkbare kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Gemeenten en lokale partners op het gebied van onderwijs, sport, bewegen en zorg en welzijn zijn met elkaar in gesprek gegaan. Tijdens bijeenkomsten en in persoonlijke gesprekken hebben scholen, sportverenigingen, zorg- en gezondheidspartners ideeën en suggesties als input aangeleverd voor het regionale sportakkoord. Vervolgens is er met alle input gezamenlijk invulling gegeven aan de dromen en ambities. Dit alles om zoveel mogelijk inwoners onder het motto “een leven lang sport en bewegen” te laten sporten en bewegen. Op basis van alle verzamelde gegevens zijn de handen ineen geslagen om te komen tot een regionale invulling van het sportakkoord ‘Heuvelland in Beweging’.

Op maandag 8 februari is het regionale sportakkoord ‘Heuvelland in Beweging’ door 86 supporters ondertekend. De drie gemeenten gaan nu samen, in gemeentegrens overschrijdende kerngroepen met de lokale verenigingen, zorg- en gezondheidspartners, scholen, welzijnspartners en sport- en beweegaanbieders aan de slag om de ambities uit het regionale akkoord om te zetten in concrete acties, plannen en activiteiten. Door de samenwerking vindt er een versterking plaats van de ambities, mogelijkheden, kansen en kan er beter uitvoering gegeven worden om de lokale sport- en beweegpartners van te laten profiteren. Andere regiogemeenten, instellingen of organisaties die een toegevoegde waarde zien in deze samenwerking en daar een versterkende bijdrage aan willen leveren mogen zich melden om aan te sluiten bij het regionaal sportakkoord ‘Heuvelland in Beweging’. Dit kan via info@heuvellandinbeweging.nl.

Meer nieuws