Ruim baan voor goede woningbouwplannen

Geplaatst op dinsdag 5 januari 2021

Met deze nieuwe beleidsregel kunnen goede woningbouwplannen zonder compensatie worden gerealiseerd. Door het loslaten van de compensatieverplichting voor goede plannen kan de initiatiefnemer de plannen realiseren zonder de verplichting dat er minimaal een zelfde aantal woningen als er gebouwd wordt moet worden gesloopt, er voldoende plancapaciteit geschrapt moet worden of dat er een financiële compensatiebijdrage moet worden gestort in het (regionale) sloopfonds.

Door het schrappen van deze compensatieplicht wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens vanuit de samenleving om snel te bouwen voor met name de doelgroepen sociale en middenhuur, alsmede voor starters. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de veranderende behoeften bij de woningzoekenden.

Er is een video waarin meer uitleg wordt gegeven over de beleidsregel of lees meer informatie.

Beleidsregel

Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021 inclusief toelichting (PDF, 311.2 kB).

Meer nieuws