Peuteropvang met VVE: de beste voorbereiding op de basisschool

Geplaatst op maandag 21 december 2020

Uw kind is welkom op de opvang voor peuters. De opvang biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. VVE is gericht op het stimuleren van taalontwikkeling zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Preschool - the best preparation for primary school

الحضانة النهارية للأطفال، هي أفضل طريقة لإعداد الطفال للإلتحاق بالمدرسة

Wat betekent VVE voor kinderen?

Leuk

Allereerst is de opvang voor peuters vooral leuk voor uw kind. Het kan spelen met andere kinderen en vriendjes maken.

Leerzaam

Speciaal opgeleide meesters en juffen doen spelletjes en activiteiten met de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs door te oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels.

Aandacht

Speciaal opgeleide meesters en juffen kunnen goed inschatten wat uw kind al kan en waar uw kind extra aandacht nodig heeft. Zij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Bij de opvang voor peuters spelen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig hebben samen. Zo leren ze van elkaar.

Wat betekent VVE voor u?

Uw betrokkenheid als ouder is belangrijk. U kunt uw kind thuis helpen door samen naar de bieb te gaan, uw kind voor te lezen, te zingen en veel te praten met uw kind. U kunt met vragen over uw kind terecht bij de meesters en juffen. 

Naar de peuteropvang brengen

Aanbod en kosten

Uw kind kan vanaf 2 jaar naar de opvang, totdat uw kind 4 jaar is. Dan start uw kind op de basisschool. In Valkenburg zijn 4 locaties voor peuteropvang. Bij de basisschool in Berg, Valkenburg, Broekhem en Sibbe.


Vanaf 2 jaar mag elk kind 2 ochtenden in de week naar de peuteropvang. Een ochtend is van 8.30 tot 12.30 uur. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan mag het vanaf 2,5 jaar 2 extra ochtenden gaan, dus 4 in totaal. De extra ochtenden worden volledig door de gemeente betaald. Het consultatiebureau beoordeeld welke kinderen die extra gratis ochtenden mogen komen.

Kosten

De kosten mogen geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van uw kind. U krijgt daarom altijd een deel van de kosten vergoed:

  • Door kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst
  • Door een gemeentelijke vergoeding aan te vragen bij de peuteropvang

De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen. De laagste inkomens betalen per week € 2,72.

Als u dit niet kan betalen, is er de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen bij sociale zaken Maastricht -Heuvelland.

Uw kind aanmelden

Aanmelden bij de peuteropvang? Dat kan via website van MIK Kinderopvang.

Bespreken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Dat kan bij het consultatiebureau, via telefoonnummer 088 - 880 50 65 (0-4 jaar) Bereikbaar van maandag 13.30 - 17.00 uur en dinsdag van 9.00 - 13.30 uur of via JGZValkenburg@ggdzl.nl

Meer nieuws