Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

Geplaatst op vrijdag 6 maart 2020

Wij vinden het goed als u van een gesprek tussen u en een ambtenaar en/of bestuurder van de gemeente Valkenburg aan de Geul een geluidsopname maakt. Wij volgen hier het advies op van de Nationale ombudsman die adviseert om het maken van geluidsopnamen, met in achtneming van een aantal spelregels, mogelijk te maken.

Spelregels geluidsopnamen gemeente Valkenburg aan de Geul
Om de geluidsopnamen zo goed mogelijk te laten verlopen, leest u hier de spelregels:

  • De gemeente Valkenburg aan de Geul staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval wordt er gekeken naar een andere oplossing.
  • U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
  • U verstrekt de gemeente Valkenburg aan de Geul een kopie van de opname als de gemeente dat wenst (of vice versa als de gemeente de opname maakt).
  • Noch u noch de gemeente knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • Noch u noch de gemeente verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Wilt u meer weten?

U kunt het rapport van de Nationale ombudsman met de spelregels vinden op de website van de Nationale Ombudsman.

Meer nieuws