ACT! Interventieteam in heel Limburg aan de slag

Geplaatst op donderdag 20 juni 2024

Limburg is de eerste provincie in Nederland die één provinciedekkend bestuurlijk interventieteam heeft. Het ACT! bestaat uit vijf regionale teams die samen een netwerk vormen. Deze regionale teams voeren wekelijks gemeentelijke controles uit om zo criminele netwerken te verstoren en onze samenleving leefbaar te houden. Zie het in deze korte video (Deze link gaat naar een externe website).

Het ACT! Interventieteam is in 2021 opgericht in Noord-Limburg. De bestuurlijke handhaving is hier succesvol gebleken en is daarom uitgerold over de rest van de provincie. “Van Eijsden tot de Mookerhei zijn er nu ACT! interventieteams actief in Limburg. Dat is echt uniek voor Nederland. Als Limburgse gemeentes kunnen we nu ook een vuist maken tegen georganiseerde criminaliteit”, aldus burgemeester Ryan Palmen.

Strafrecht en bestuursrecht

Palmen is portefeuillehouder veiligheid in Limburg en verantwoordelijk voor het ACT!. Volgens hem vullen de bevoegdheden van de politie en die van burgemeesters elkaar goed aan. “Het ACT! vormt een schakel tussen gemeentes onderling en tussen gemeentes en politie om sneller en adequater misstanden te kunnen aanpakken. Onze toezichthouders werken onder andere op basis van signalen van burgers die zijn binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem”, zegt Palmen.

Samen tegen ondermijning

Bij de aanpak van ondermijning schakelen deze regionale teams indien nodig met andere overheidspartners. Denk aan politie, douane, arbeidsinspectie, belastingdienst en FIOD. Tijdens controles wordt breder gekeken dan alleen naar drugscriminaliteit, prostitutie en witwassen. “We kijken ook naar zaken als illegale bewoning, vergunningen, uitkeringsfraude, arbeidsuitbuiting, brandveiligheid en milieudelicten”, aldus Palmen.

De afgelopen maanden zijn er in Limburg al diverse ACT! controles uitgevoerd. Controles kunnen vanuit preventief oogpunt plaatsvinden. Daarnaast ook op locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of dat er niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Met deze bestuurlijke controles wil de overheid misstanden in de samenleving aanpakken. Palmen: “Ik ben pas echt tevreden als we met het ACT! Interventieteam de ondermijnende criminaliteit in Limburg een flinke tik kunnen toebrengen. Ik roep inwoners dan ook vooral op om verdachte situaties te melden bij politie of Meld Misdaad Anoniem.”

Het ACT! interventieteam wordt ondersteund, gefaciliteerd en gefinancierd door het RIEC Limburg.

Meer nieuws