Het Samenwerkend Kindcentrum Berg (SKC Berg) presenteert haar nieuwbouwplannen

Geplaatst op donderdag 11 januari 2024

Op woensdag 24 januari 2024 worden de toekomstplannen van het nieuwe Samenwerkend Kindcentrum Berg gepresenteerd.

De samenwerkingspartners zijnde Stichting kom Leren, de Bibliotheek, MIK Kinderopvang en de gemeente Valkenburg aan de Geul presenteren op 24 januari 2023 de tekeningen van het nieuwe gebouw waarin de verschillende partijen een plek krijgen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het terrein van de huidige locatie van OBS Berg.

Verder wordt een toelichting gegeven op de verkeers-en parkeersituatie na realisatie van de nieuwbouw. Aan bezoekers wordt gevraagd mee te denken over de herinrichting van het terrein.

De genodigden zijn personeel, vrijwilligers, ouders, omwonenden, bestuurders en andere vertegenwoordigers vanuit de Bergse leefgemeenschap.

Locatie en tijdstip

Voor de avondbijeenkomst van 19:00 tot 21:00 uur zijn omwonenden en andere betrokkenen uit Berg welkom. In de middag van 16:00 tot 18:00 uur zijn personeel, vrijwilligers en ouders uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van openbare basisschool Berg, Langen Akker 122 te Berg en Terblijt.

Wilt u de bijeenkomst bezoeken? Stuur dan een mail naar skcberg@valkenburg.nl en geef daarin aan dat u om 19:00 uur aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen u komt.

Programma

Deel 1:

Wat betekent de nieuwbouw voor de samenwerking tussen de partners en wat is de planning van het project? Toelichting door de architect en de vertegenwoordigers van kom Leren, de Bibliotheek, MIK Kinderopvang en de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Deel 2:

Informatiesafari in 3 lokalen.

Lokaal 1: Ontwerp nieuwbouw SKC Berg. Aan de hand van beeldmateriaal ontvangen bezoekers gedetailleerde informatie over de nieuwbouw.

Lokaal 2: Verkeer en parkeren rondom het SKC Berg. Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorstel voor aanpassing van de verkeerssituatie rondom het SKC Berg.

Lokaal 3: Herinrichting terrein huidige schoolgebouw na sloop. Bezoekers worden uitgenodigd mee te denken over de herinrichting van het terrein.

Heeft u vragen over het project? Stel deze dan per mail via skcberg@valkenburg.nl.
Informatie en nieuws over het project zal verder ook worden gedeeld op het participatieplatform Doe Mee Valkenburg, via doemee.valkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Meer nieuws