Inspraak beleidsplan armoede, schuldhulpverlening en vroegsignalering 2024-2028

Geplaatst op donderdag 21 december 2023

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2023 ingestemd met het ter brede inspraak leggen van het beleidsplan armoede, schuldhulpverlening en vroegsignalering 2024-2028, inclusief uitvoeringsplan 2024-2026. Dit beleidsplan is opgesteld in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en de Adviesraad Sociaal domein.

Wat is het beleidsplan?

Met het beleidsplan geven we de richting aan die we de komende vier jaar in gemeente Valkenburg aan de Geul volgen op het gebied van armoede, schuldhulpverlening en vroegsignalering. In het beleidsplan beschrijving wij onze missie, visie en doelen. Ofwel, waar staan wij voor en waar gaan wij voor als gemeente op het gebied van bovenstaande thema’s. Ook geven wij aan hoe wij dit op de korte termijn (2024-2026) gaan realiseren. 

We zetten in op een brede en integrale aanpak, waarbij niet alleen aandacht is voor het financiële probleem, maar ook voor het oplossen van de oorzaken en versterken van de eigen kracht, voor zover dat mogelijk is. Met als uiteindelijke doel: het aantal inwoners met financiële problemen in Valkenburg aan de Geul op de lange termijn te verminderen. 

Uw mening telt!

Wij nodigen u graag uit uw mening te geven over het beleidsplan. De inspraakperiode loopt van 19 december 2023 t/m 9 februari 2024. In deze periode kunt u uw reactie geven op de inspraakversie van het beleidsplan. Het plan kan online geraadpleegd worden via deze link (PDF, 356.1 kB). Daarnaast is het mogelijk om een schriftelijke kopie op te halen bij de balie van het gemeentehuis.  

Uw reactie kunt u sturen naar:
• per email: l.schroder@valkenburg.nl
• Schriftelijk:

Gemeente Valkenburg aan de Geul
T.a.v. afdeling Sociale ontwikkeling en Burgerkracht
Postbus 998, 
6300 AZ Valkenburg 

Geeft u daarbij zo duidelijk mogelijk aan waar uw reactie over gaat en op welk paginanummer van het beleidsplan deze betrekking heeft. Vermeld in uw reactie ook uw naam, adres en/of emailadres zodat wij kunnen reageren op uw bericht.

Inspraakmoment

Op 18 januari 2024 organiseren wij van 16:00 tot 19:00 een inspraakmoment om het beleidsplan verder toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Kloosterkerk Valkenburg, Oosterweg 1, 6301 PX, te Valkenburg. Tijdens dit inspraakmoment kunt u vrijblijvend binnen lopen.

Na de inspraakperiode

De ontvangen reacties bundelen wij in een eindverslag. Deze worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve versie van het beleidsplan. In het eindverslag wordt aangegeven of, en op welke wijze een reactie heeft geleid tot aanpassing van het beleidsplan. Het eindverslag wordt gelijktijdig met het definitief beleidsplan gepubliceerd. Naar verwachting wordt het beleidsplan in april 2024 vastgesteld.

Meer nieuws