Snelle maatregelen tegen overlast door regenwater

Geplaatst op donderdag 26 oktober 2023

Klimaat verandering is een feit. En het eerlijke verhaal is dat het waarschijnlijk nog veel meer en harder gaat regenen, met alle gevolgen van dien. Het vervelende is dat je nooit precies van te voren weet waar een hoosbui valt. Telkens levert het weer nieuwe problemen op.
Nadat hoosbuien de afgelopen zomer voor de nodige wateroverlast zorgden, maakt de gemeente er werk van om knelpunten versneld aan te pakken.

Hoe gaat de gemeente te werk?

De meldingen van de burgers worden in kaart gebracht en gerangschikt om mogelijke snelle maatregelen aan de openbare ruimte en riolering te kunnen uitvoeren.
Het gaat hier om relatief eenvoudige maatregelen waarvoor geen langdurige berekeningen en vergunningen nodig zijn. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn: drempels plaatsen of aanpassen en trottoirbanden verhogen dan wel verlagen om het regenwater te sturen naar ruimtes waar het tijdelijk kan worden opgevangen. Of een aanpassing van het riool door bijvoorbeeld een extra instroomvoorzienig te plaatsen of te verplaatsen om het regenwater in het hoofdriool te sturen.

Samen met Waterschap Limburg evalueren we de regenbuien. We bespreken hoeveel regen er is gevallen (globaal via regenwatermeters), in welk tijdbestek en hoe de regenwaterbuffers hebben gefunctioneerd. Er wordt gekeken of er maatregelen aan de buffers noodzakelijk zijn.

In het filmpje (Deze link gaat naar een externe website) en in de bijlage (PPTX, 34.0 MB) kunt u zien waar op dit moment wordt gewerkt om wateroverlast tegen te gaan.

Wel of niet melden?

Water op straat mag! Dat hoeft u niet te melden. Meld het wel als u water in huis heeft of als het water op straat een half uur na de bui niet weg is. Mogelijk is er een verstopping.

Waar kan ik melden?

- Via onze website
- Via de gratis app Reppido (Deze link gaat naar een externe website)
- Telefonisch via 14 043 als er sprake is van een gevaarlijke, spoedeisende situatie in de openbare ruimte. Dit kan 24/7.

Meer nieuws