Yuverta start opleiding Toegepaste Biologie in Valkenburg

Geplaatst op donderdag 19 oktober 2023

Yuverta is een onderwijsinstelling die groen-blauw onderwijs verzorgt. Sinds twee jaar heeft Yuverta mbo een dependance in de Polfermolen in Valkenburg. Op deze beroepsopleiding worden jongeren opgeleid om een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar Nederland voor staat: de klimaatcrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, wateroverlast en droogte en energietekorten. Vorig jaar is Yuverta al gestart met de mbo opleiding Adviseur Duurzame Leefomgeving. Volgend jaar komt daar een tweede opleiding bij: Toegepaste Biologie. Vanaf 1 november kunnen nieuwe studenten zich inschrijven voor een van deze twee niveau 4 mbo opleidingen.

Waarom in Valkenburg?

Het Heuvelland heeft unieke kenmerken: het landschap, onze cultuur historische elementen en het groene karakter. Wethouder Kevin Rouwette: “Het zijn kenmerken die hoog gewaardeerd worden en die we in stand willen houden, zonder op de rem te gaan staan. Want ook (of misschien wel juist) in dit unieke deel van Nederland hebben we uitdagingen op gebied van landschap, landbouw, voedsel, gezondheid, samenleven, toerisme, ondernemen en duurzaamheid zonder daarbij de charme van de omgeving aan te tasten. Daarmee biedt het Heuvelland een prima ‘proeftuin’ voor studenten van Yuverta.” 

Opleiden voor de toekomst

De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben: jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst. De ambitie vanuit het onderwijs (waarin ook Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en VISTA college meedoen) is om een gezamenlijk Living Lab te kunnen vormen gericht op biodiversiteit en duurzaamheid. Dat past uitstekend bij de ambities van de regio. Projectleider Simone Sauren van EcoBiose geeft aan dat ze erg tevreden zijn over hun huidige locatie in Valkenburg zodat theorie en praktijk dicht bij elkaar liggen. “Studenten werken aan echte projecten voor echte opdrachtgevers in de regio. Zo leiden we niet alleen op maar dragen we ook rechtstreeks bij aan een natuur inclusieve toekomst!”.

Wethouder Rouwette is blij met de vestiging van Yuverta: “Sinds het vertrek van het Stella Maris College heeft Valkenburg geen middelbare school meer. Met de komst van deze mbo-opleiding is dat gat weer enigszins gevuld.”

Meer informatie over de opleiding

Adviseur duurzame leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website)
Toegepaste biologie (Deze link gaat naar een externe website)

De open dag van de opleidingen is op 4 november op de hoofdlocatie van Yuverta in Heerlen. Ook is het mogelijk voor leerlingen of studenten om zich aan te melden voor een try-out. Hiervoor kunt u zich aanmelden via www.yuverta.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Meer nieuws