Start onderhoud Halderpark

Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2023

Op maandag 9 oktober start Greenspot & Co / Luijten Groentechniek met het onderhoud aan de vijver in het Halderpark. De vijver is voor een groot deel dichtgegroeid met (deels ongewenste) vegetatie. Om de vijver weer in originele staat te herstellen, wordt het slib op de bodem en ongeveer 75% van de vegetatie verwijderd.

Met drijvende pontons en (kleine) hydraulische graafmachines wordt de vijver vanaf de trappen aan de Halderstraat in de richting van de Geul schoongemaakt. We bekijken tijdens de uitvoering of er dieren in het daarbij vrijkomende materiaal zitten. Diertjes worden afgevangen en teruggezet. Wat dan nog overblijft aan materiaal wordt tijdelijk opgeslagen in een aantal speciale containers.

Deze speciale containers worden zo geplaatst dat overtollig vijverwater terugloopt in de vijver. Het resterende slib en vegetatiemateriaal dat in de container achterblijft wordt vervolgens naar een verwerkingsbedrijf getransporteerd. De overlast voor de omgeving blijft beperkt omdat het grootste deel van de werkzaamheden in de vijver zelf plaats vindt. Voor voetgangers zal er een kleine omleiding zijn, omdat de containers worden geplaatst aan het begin van het Halderpark, tussen de Kerkstraat en de houten vlonder.

De start en duur van de werkzaamheden zijn onder voorbehoud. Als alles volgens planning verloopt verwachten we dat de werkzaamheden op 27 oktober klaar zijn.

Nadat de werkzaamheden aan de vijver van het Halderpark afgerond zijn, wordt gestart met de opschoonwerkzaamheden van de vijver aan de Mauritiussingel in Schin op Geul.

Meer nieuws