Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg

Geplaatst op donderdag 28 september 2023

Laatste kans: laat geen geld liggen!

Ondernemers die door de overstromingen van juli 2021 fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling: TOWL. De zwaar getroffen ondernemers die afgelopen jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling, kunnen alsnog een aanvraag indienen in de periode van 27 september 9:00 uur tot en met 30 november 2023 17:00 uur. De regeling geldt voor aanzienlijk omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

De TOWL was eerder aan te vragen in het laatste kwartaal van 2022. Lang niet alle getroffen ondernemers hebben daar gebruik van gemaakt. Om allerlei redenen. Zo waren er ondernemers die niet bepaald in de stemming waren om een ingewikkelde aanvraag in te dienen. De subsidieregels waren moeilijk en het aanvraagproces complex. Sommige ondernemers waren niet bekend met de regeling. Volgens gemeente Valkenburg aan de Geul waren ook de criteria om in aanmerking te komen voor deze regeling veel te streng. Burgemeester Daan Prevoo heeft zich er persoonlijk hard voor gemaakt om de regeling in aangepaste vorm nog een keer open te stellen. Zeker vanuit de gedachte dat de overheid in 2021 heeft geroepen dat ze ‘ruimhartig’ zou compenseren. Helaas heeft zijn pleidooi niet geholpen. Maar op verzoek van de gemeente en de brancheorganisaties komt er nu wel een tweede en tevens laatste mogelijkheid voor ondernemers om de subsidie alsnog aan te vragen.

Bij twijfel: indienen!

De hernieuwde openstelling van de regeling is bedoeld voor ondernemers met forse omzetschade die nog geen aanvraag hebben ingediend. De Provincie is (via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regeling. Op de website van de Provincie is een quick-scan ingebouwd zodat een ondernemer op voorhand kan bepalen of hij überhaupt in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Burgemeester Prevoo roept ondernemers op om bij twijfel toch een aanvraag in te dienen: “Voor de tweede termijn is nog 18 miljoen beschikbaar. Dat is veel geld. Laten we er samen voor zorgen dat het dáár terecht komt waar het hoort: bij de zwaar getroffen ondernemers.”

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 30% van het omzetverlies. Minimaal subsidiebedrag bedraagt € 750 en het maximale subsidiebedrag bedraagt € 200.000. Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 30 november 2023 (vóór 17:00 uur).

Praktische informatie

Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op de website van de Provincie (Deze link gaat naar een externe website)
Het aanmeldformulier voor de “Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant tranche 2 (TOWL2)” is beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Deze link gaat naar een externe website).

eHerkenning nodig

Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.
Heeft u nog geen eHerkenning niveau 3? Aanvragen kan via eherkenning.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Meer nieuws