Behoeftepeiling Wmo onder inwoners

Geplaatst op woensdag 6 september 2023

Gemeente Valkenburg aan de Geul vraagt aan haar inwoners wat ze nodig hebben om nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen functioneren. Om daarachter te komen stuurde de gemeente een vragenlijst mee met het huis aan huis blad Mazjerang. Wethouder Jef Kleijnen: “De vragen gaan over Maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, vroegsignalering, armoede, woonzorgvormen en gezondheid. We hebben beleidsplannen daarvoor gemaakt. Maar daar horen ook uitvoeringsplannen bij. We vinden het belangrijk dat die uitvoering goed aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Die kunnen ze aangeven in de vragenlijst. Daarnaast gaan we met mensen die daarvoor open staan in gesprek over hun behoeften en ideeën.”

Uitkomsten behoeftepeiling

Inwoners kunnen de vragenlijst tot en met 17 september in een antwoordenveloppe naar de gemeente sturen. De enquête kan ook digitaal worden ingevuld via www.doemee.valkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website)

De uitkomsten en reacties worden meegenomen in de uitvoeringsplannen vanaf 2024. In de uitvoeringsplannen staat vermeld welke stappen de gemeente onderneemt om de beoogde resultaten te halen. Bijvoorbeeld door het versterken van het formele en informele basisaanbod aan voorzieningen. Denk hierbij aan Meer bewegen voor Ouderen, Huiskamers, Woonzorginitiatieven voor bijzondere doelgroepen, de Algemene toegankelijke dagbesteding en het Klappertraject om de financiën op orde te krijgen.

Wethouder Kleijnen hoopt veel ideeën en meningen op te halen: “Met al die informatie van onze inwoners kunnen we het aanbod aan voorzieningen in onze gemeente nog beter maken. We kunnen niet beloven dat we alles ook daadwerkelijk oppakken en uitvoeren. Als een antwoord vaak wordt gegeven, is dit voor ons wel een signaal dat hier iets aan de hand is en dat we er dus iets mee moeten doen. Als dat gemakkelijk kan, zullen we het niet nalaten. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld extra geld voor nodig is. Daarover moet de gemeenteraad een besluit nemen en dat kost tijd. Hoe dan ook laten we onze inwoners weten wat we met de opgehaalde reacties gaan doen en wanneer we dat doen.”

Meer nieuws