Help inburgeraars met taal en werkervaring

Geplaatst op woensdag 2 augustus 2023

Net als in alle andere gemeenten in Nederland worden ook in gemeente Valkenburg aan de Geul statushouders gehuisvest. Deze personen hebben een verblijfsvergunning en gaan vanaf het moment van plaatsing in de gemeente aan de slag met hun inburgeringstraject. Wethouder Jef Kleijnen: “Om snel en volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving is het leren van de taal onmisbaar, bij voorkeur gecombineerd met een baan of vrijwilligerswerk.” 

Om statushouders te helpen bij hun inburgering en hen te helpen mee te doen in de maatschappij, is de gemeente op zoek naar werkgevers, organisaties, stichtingen of instanties die een participatieplek kunnen aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om stage-, werk- of werkervaringsplekken. Alles is volgens de wethouder mogelijk, van enkele uren betaald werk tot vrijwilligerswerk of plekken om mee te helpen bij een buurtteam of vereniging. “Het helpt allemaal om ervaring op te doen, te wennen aan het arbeidsproces en te oefenen met de Nederlandse taal.”

De gemeente heeft ondernemers en verenigingen rechtstreeks benaderd hiervoor. Heeft u ideeën voor een werkervaringsplek om deze nieuwe inwoners van Valkenburg aan de Geul te helpen? Dan horen wij dit graag. U kunt de volgende gegevens per e-mail sturen naar vluchtelingen@valkenburg.nl:

  • Naam instantie
  • Contactgegevens van de contactpersoon namens de instantie
  • De beschikbare werkplek(ken), werkervaringsplek(ken), stageplek(ken) of vacature(s) inclusief korte functieomschrijving
  • Het aantal uren per week/maand

Met het sturen van deze gegevens stemt u ermee in dat deze worden gedeeld met de inburgeringsconsulenten van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).

Reageren kan tot uiterlijk 30 september. Mocht er op een later moment een werk- of werkervaringsplek beschikbaar komen, laat het ook dan vooral aan ons weten.

Meer nieuws