Grote zorgen om minder capaciteit politie

Geplaatst op donderdag 27 juli 2023

De burgemeesters van de regio Parkstad maken zich grote zorgen over het Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027. Het voorstel om de hoeveelheid politiemensen verder terug te brengen vinden ze onacceptabel. De Parkstadgemeenten vragen aan de minister om het beleidsplan van de politie af te keuren. Gemeente Valkenburg aan de Geul deelt de zorgen die de burgemeesters van Parkstad hebben geuit. ‘Het plan betekent fors minder politiecapaciteit in een gebied dat al kwetsbaar is’, aldus de Parkstadgemeenten. “Die kwetsbaarheid geldt net zo voor het heuvelland en voor een gemeente als Valkenburg aan de Geul”, volgens burgemeester Daan Prevoo.

De burgemeester begrijpt het probleem van Parkstad en ondersteunt hun aanpak. “Het capaciteitsprobleem bij de politie is zorgwekkend. Net zoals in de zorg of het onderwijs. En dat geldt ook voor de brandweer. Overal vormt een fors tekort aan menskracht een probleem. Maar zodra het om een veilige leefomgeving gaat, kunnen we ons niet permitteren om veel te lang met een onderbezetting hetzelfde werk te blijven uitvoeren. Dus vergt het waarborgen van die veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners van onze gemeente veel meer inzet en werk van onze boa’s en onze handhavingscapaciteit.”

Het capaciteitsprobleem bij de politie en de druk op de gemeentelijke organisatie dragen niet bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners. De vraag van de samenleving is hoog en tegelijkertijd daalt de aangiftebereidheid van mensen als daar geen gevolg aan wordt gegeven. Terwijl we juist met z’n allen proberen om diezelfde inwoners te mobiliseren als het gaat om de aanpak van ondermijning. Een gezamenlijke aanpak die van groot belang is voor een veilige samenleving.

Meer nieuws