Hervatting werkzaamheden Par’Course

Geplaatst op donderdag 20 juli 2023

In 2021 is aannemer Kurvers in opdracht van Waterschap Limburg en gemeente Valkenburg aan de Geul gestart met de werkzaamheden aan de voorzijde van Par’Course direct aan de Prinses Beatrixsingel te Valkenburg. De hoogwatergeul en de regenwaterbuffer waren al klaar en hebben inmiddels ook al diverse keren met succes gewerkt.

Vanwege het hoogwater van juli 2021 en aanwezigheid van flora en fauna (broed- en paaiseizoen) zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Daarnaast is door het hoogwater bovenstrooms schade ontstaan aan de kademuren.

Wat gaan we doen?

Na komende bouwvakantie zal de aannemer eind augustus starten met de laatste en afrondende werkzaamheden. Er wordt een 200 meter lange stapelmuur aangebracht in de Geul en de inlaat van de bypass wordt geoptimaliseerd. Verder worden de bestaande kademuren constructief en optisch hersteld. Direct benedenstrooms van de aanwezige stuw in de Geul zal een gedeelte van de huidige kademuur worden vervangen. Tijdens deze werkzaamheden zal het water van de Geul door de hoogwatergeul worden afgevoerd. Tot slot wordt de entree van Par’Course definitief ingericht en het laatste groen aangeplant.

De verwachting is dat begin 2024 de (buiten)werkzaamheden zijn afgerond, afhankelijk van eventuele onvoorziene omstandigheden. De werkzaamheden vinden plaats in en nabij de Geul. Bekijk hier de kaart (PDF, 2.0 MB). De aannemer streeft er naar de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacques Timmermans, omgevingsmanager, telefoon: 0628479830, email: j.timmermans@waterschaplimburg.nl.

Meer nieuws